Gdzie kupić

W celu uzyskania pomocy prosimy zwrócić się do naszych lokalnych dystrybutorów i centrów serwisowych. Udzielą one wsparcia w zakresie spójności pomiarowej, kalibracji, naprawy i samodzielnej konserwacji.

WIELOFUNKCYJNY TESTER 1664 FC firmy Fluke

Podstawowe pomiary
instalacji elektrycznych

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach są określone w normie IEC 60364. Przeczytaj o europejskich odpowiednikach normy IEC 60364 i zapoznaj się z podsumowaniem ogólnych wymagań.

Testowanie wyłączników różnicowoprądowych za pomocą testerów instalacji Fluke 1660

Instalacje elektryczne wyposaża się często w różnicowoprądowe urządzenia ochronne (RCD) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej. Weryfikacja prawidłowego oraz bezpiecznego działania wyłączników różnicowoprądowych wiąże się ze specjalnymi testami, które można przeprowadzić za pomocą nowych wielofunkcyjnych testerów instalacji 1660 firmy Fluke.

Trzy powody do zakupu nowego testera instalacji

Dzięki funkcji wstępnego testowania izolacji (Insulation PreTest) modele Fluke 1664 FC zabezpieczają urządzenia przyłączone do instalacji. Funkcja testu automatycznego umożliwia wykonanie wszystkich wymaganych testów instalacji za pomocą jednego przycisku. Natomiast zgodność z technologią Fluke Connect® ułatwia współpracę w ramach zespołu i pozwala na udostępnianie danych w czasie rzeczywistym

WIELOFUNKCYJNY TESTER 1664 FC firmy Fluke

Ułatwia ochronę instalacji.
Pozwala uniknąć kosztownych pomyłek.

Tester instalacji Fluke 1664 FC jest jedynym przyrządem z funkcją wstępnego testu izolacji (Insulation PreTest), który ostrzega o potencjalnie poważnych i kosztownych błędach. Jeśli tester wykryje urządzenie przyłączone do badanej instalacji, zatrzyma test izolacji i wyświetli ostrzeżenie wizualne. Pomaga to wyeliminować przypadkowe uszkodzenia i zapewnić satysfakcję klienta.

  • Łatwe w obsłudze elementy sterujące
  • Duży wyświetlacz o szerokim kącie widzenia
  • Miękki pasek na szyję
  • Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja