Zjistěte výkon motoru
bez mechanických snímačů.

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

NOVÝ FIRMWARE! Nyní podporuje měření pohonů s proměnnými otáčkami.

Můžete vyhledávat problémy u motorů s přímým připojením na síť (direct-on-line) za provozu bez použití mechanických snímačů – nijak proto neomezíte dobu provozuschopnosti.

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie 438-II umožňuje řešit problémy s kvalitou elektrické energie v třífázových a jednofázových energetických distribučních systémech a současně poskytnout informace o mechanických a elektrických parametrech, které potřebujete ke směrodatnému posouzení stavu motoru.

  • Měření klíčových parametrů na motorech s přímým připojením na síť a motorech poháněných napěťovými střídači (FVD) včetně točivého momentu, otáček za minutu (rpm) a mechanického výkonu.
  • Výpočet mechanického výkonu a účinnosti bez nutnosti použití mechanických snímačů pomocí měření třífázového vstupu za provozu motoru
  • Provádění dynamické analýzy motorů vykreslením faktoru snížení výkonu motoru v závislosti na zatížení v souladu s požadavky standardu NEMA

Uživatelé přístrojů Fluke 434-II, 435-II a 437-II mohou ihned doplnit tyto užitečné analytické funkce do svých stávajících analyzátorů pomocí volitelného upgradu výrobku. Současní uživatelé přístrojů 438-II mohou zdarma aktualizovat svůj firmware na webových stránkách Fluke tak, aby zahrnoval rozšíření o pohony s variabilní frekvencí.

    Požádat o cenovou nabídku na upgrade výrobku
    Požádat o předvedení

Proč je vhodné přidat analýzu motorů do běžné údržby

Posuzování elektrického a mechanického výkonu elektromotorů současně s kvalitou elektrické energie může nejen pomoci předvídat poruchy, ale také předcházet prostojům – seznamte se se čtyřmi hlavními faktory, které umožňují porozumět účinnosti motorů a příčinám poruch.

 

 

 

Stáhněte si tip pro použití
Stáhněte si technické specifikace výrobku

Stáhněte si kompletní katalogový list, kde se dozvíte více o funkcích mechanického měření, schopnostech analýzy elektromotorů a nejdůležitějších funkcích nového analyzátoru motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II.

 

 

Stáhněte si technické specifikace výrobku

Možnosti nákupu

Můžete se vždy obrátit na naše distributory a místní servisní střediska. Pomohou vám s poradenstvím, kalibrací, opravami a vlastní údržbou.