Fluke Connect

portrét-technik-1

Vedoucí elektrotechnik

Potravinářství

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mám na starost provoz oddělení výzkumu a vývoje a spolupracuji s vědeckými pracovníky při vývoji nových procesů. Systém Fluke Connect nám pomáhá řešit dva hlavní problémy.

Za prvé, často potřebujeme zaznamenávat měření na zátěžích pod napětím, abychom mohli identifikovat problémy, ale dosud jsme byli omezeni bezpečnostními faktory. V systému Fluke Connect můžeme na zátěž připojit moduly, přesunout se do bezpečné vzdálenosti (nebo zcela mimo budovu) a sledovat výsledky na chytrém telefonu.

A za druhé, správa objektu byla kvůli propadu ekonomiky řešena externě, takže nám zbyl jen malý počet vlastních zaměstnanců. Abychom mohli lépe předvídat potenciální problémy, naši zaměstnanci rozběhli dlouhodobé studie. Díky systému Fluke Connect můžeme srovnávat data (a video) z různých FC modulů v reálném čase s našimi daty v cloudovém úložišti, a mít tak úplný přehled o stavu našeho systému.

Přístroje Fluke Connect pro malé týmy elektrotechniků údržby v potravinářském průmyslu:

 • Jeden napěťový modul v3000 FC pro odečet a ukládání dat měření jedné fáze napětí mimo zónu s rizikem obloukového výboje.
 • Tři proudové moduly a3000 FC pro odečet a ukládání dat třífázového měření – rozbory zátěže, nesymetrie apod.
 • Infračervená kamera Ti125 pro snímání, ukládání a okamžité srovnávání termálních obrazů důležitých zařízení.

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí údržby

Čistírna odpadních vod

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mým úkolem je zajišťovat efektivní chod naší čistírny odpadních vod 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To vyžaduje provádět pravidelné kontroly a korektivní údržbu, pro kterou náš tým potřebuje kvalitní přístroje pro vyhledávání poruch, referenční historická data a aktuální záznamy, abychom mohli řešit problémy přímo v provozu.

Náš provoz se navíc rozšiřuje, takže potřebujeme další základní vybavení. Systém Fluke Connect nám pomůže všechny požadavky splnit. Moduly můžeme použít pro záznam stavu při normální a maximální zátěži, a můžeme použít až šest modulů Fluke Connect a určit jalový výkon z napětí a proudu. Všechny výsledky máme hned po ruce v chytrých telefonech a k naměřeným hodnotám můžeme přidávat poznámky. Hodnoty měření může sdílet více členů týmu, a spolupracovat tak na řešení problému současně, i když jsou zrovna na různých místech v provozu – tím se ušetří spousta času.

Bezdrátové měřicí přístroje Fluke Connect pro instalace čistíren odpadních vod:

 • Tři napěťové moduly v3000 FC a tři proudové moduly a3001 FC iFlex pro provádění rozborů zátěže a ukládání výsledků do cloudového úložiště za účelem srovnávání.
 • Vibrometr Fluke 805 pro měření a ukládání základních hodnot vibrací mechanických zařízení.
 • Infračervená kamera Ti400 pro snímání a ukládání základních tepelných stop elektromechanických zařízení pro pozdější reference

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí techniků a mechaniků

Vodárenská společnost

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mám na starost několik elektrotechniků a mechaniků ve vodárenských provozech po celé zemi. Potřebujeme dokumentovat naše měření v systému CMMS, což znamená zaznamenávat měření v terénu a přenášet je do systému. To je ale časově velmi náročné a vzniká přitom prostor pro vznik chyb.

Se systémem Fluke Connect můžeme automaticky zaznamenávat, uspořádávat a nahrávat měření provedená v terénu, aniž bychom s sebou museli nosit zápisník nebo notebook. V chytrém telefonu můžeme analyzovat výsledky – a dokonce testy více parametrů – přímo na místě. Potom můžeme naměřená data vynést do časového grafu a vyhodnotit, zda odchylky měření indikují potenciální závadu, nebo zda jsou způsobeny jen prostředím uvnitř budovy nebo venkovními vlivy. Ale nejlepší je, že se mohu v chytrém telefonu v reálném čase podívat na měření prováděná kterýmkoli technikem, a že si můžeme o situaci hned pohovořit.

Přístroje Fluke Connect pro provozy se vzdáleným vybavením a vzdálenými týmy:

 • Jeden napěťový modul v3000 FC a proudový modul a3001 FC iFlex pro měření a ukládání měření základních elektrických veličin do cloudového úložiště.
 • Vibrometr Fluke 805 pro rychlé měření vibrací na důležitých mechanických zařízeních a ukládání dat do cloudového úložiště pro kontroly ze strany vedení.
 • Infračervená kamera Ti400 pro pořizování termálních snímků elektromechanických zařízení, porovnávání s referenčními snímky v aplikaci přímo na pracovišti a zasílání výsledků ke konzultaci

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Technický ředitel

Správa administrativních kanceláří a nemovitostí

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Jsem odpovědný za každodenní provoz a údržbu administrativních prostor výškové budovy o celkové ploše 116 000 metrů čtverečních. Naši nájemníci očekávají, že budou mít všechny systémy k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Musíme být schopni rychle a snadno řešit všechny problémy a monitorovat všechny systémy – elektrické, mechanické i klimatizační.

Dosahujeme toho používáním přístrojů Fluke Connect. Napěťové a proudové moduly Fluke Connect, proudové sondy iFlex, digitální multimetry a bezdrátové termokamery Fluke nám umožňují pracovat rychleji, efektivněji a bezpečněji. Jednoduše připojíme moduly k zařízení a přesuneme se do bezpečné vzdálenosti, abychom mohli sledovat výsledky na chytrém telefonu. Třífázové monitorování definitivně vyřeší problém s rozlišením. A také možnost podívat se na graf na chytrém telefonu. Plus výhoda srovnávání hodnot naměřených v reálném čase s historickými daty pomocí cloudové služby, která nám pomáhá nepřetržitě sledovat nejběžnější potenciální potíže.

Přístroje Fluke Connect pro údržbu administrativních budov ve velkém měřítku:

 • Tři napěťové moduly v3000 FC a tři proudové moduly a3001 FC iFlex pro testy elektrických obvodů mimo nebezpečnou oblast a ukládání dat do cloudového úložiště pro týmové sdílení.
 • Jeden napěťový modul v3001 DC pro testování záložních napájecích systémů a ukládání výsledků do cloudového úložiště.
 • Jeden teplotní modul t3000 pro testování snímačů systémů vytápění a klimatizace.
 • Vibrometr Fluke 805 pro rychlé měření vibrací na důležitých mechanických zařízeních a ukládání dat do cloudového úložiště pro kontroly ze strany vedení.
 • Infračervená kamera Ti125 pro pořizování termálních snímků elektromechanických zařízení, porovnávání s referenčními snímky v aplikaci přímo na pracovišti a zasílání výsledků ke konzultaci

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí technik přístrojového vybavení

Cementárna

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Starám se o všechny přístroje v systémech řízení, monitorování a vážení materiálů, a také o všechny elektrické instalace, údržbu a aktualizace v celé cementárně. Systém Fluke Connect mi šetří čas a pomáhá mi lépe vykonávat dohled. Možnost vidět v reálném čase v chytrém telefonu nebo tabletu to, co vidí naši technici na druhé straně závodu, mi skutečně umožňuje „být na dvou místech současně“.

Archivujeme množství získaných hodnot a dat v našem počítačovém systému pro správu údržby CMMS, ten nám ale neumožňuje současně nahrávat několik měření, například třífázové. Se systémem Fluke Connect je jednoduché měřit všechny tři fáze najednou, zobrazovat výsledky v grafu a porovnávat výsledky přes aplikaci Fluke Connect se zařízením, které měříme.

Schopnost mít všechna měření na jednom místě a vzájemně je srovnávat rozhodně urychlí řešení problémů a údržbu.

Přístroje Fluke Connect pro přístrojové dávkové procesy:

 • Jeden napěťový modul v3000 FC a proudový modul a3001 FC iFlex pro provádění rozborů třífázových zátěží a ukládání výsledků do cloudového úložiště za účelem srovnávání.
 • Dva napěťové moduly v3001 DC pro současné měření na dvou bodech regulační smyčky.
 • Jeden teplotní modul t3000 pro testování snímačů.

Zpět na zkušenosti