Fluke Connect

portrét-technik-1

Údržbář signalizačních zařízení

Doprava

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Moje práce spočívá v údržbě a řešení problémů signalizačních zařízení v mé správní oblasti. Provádím monitorování a údržbu elektrických spínačů na kolejích, aby bylo zařízení stále funkční, zkrátila se doba nutná pro provádění údržby, zjednodušily se operace a byla zachována bezpečnost.

Systém Fluke Connect je inteligentní a rychlý způsob, jak koordinovat postup. Jsou to bezdrátové přístroje, které prostřednictvím softwarových služeb spolupracují s našimi chytrými telefony a umožňují nám spolupracovat, komunikovat, vizualizovat a sdílet informace, zaznamenávat klíčová data, sledovat vývoj a vzdáleně řešit problémy.

S využitím systému Fluke Connect trvá dvěma z nás provedení všech čtvrtletních zkoušek u téměř 30 zařízení pouze dva týdny. Bezpečnost práce se prakticky ztrojnásobila, protože trávím o dvě třetiny méně času v blízkosti vysokého napětí. A jakmile nainstaluji měřicí přístroj, mohu odejít mimo trať a nemusím máváním zastavovat vlaky, abych mohl provést měření.

Přístroje Fluke Connect pro údržbu spínačů a signalizačních zařízení

 • Tři napěťové moduly v3000 FC a tři proudové moduly a3001 FC iFlex pro testy elektrických obvodů mimo nebezpečnou oblast a ukládání dat do cloudového úložiště pro týmové sdílení.
 • Dva napěťové moduly v3001 DC pro současné měření na dvou bodech regulační smyčky.

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí techniků a mechaniků

Vodárenská společnost

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mám na starost několik elektrotechniků a mechaniků ve vodárenských provozech po celé zemi. Potřebujeme dokumentovat naše měření v systému CMMS, což znamená zaznamenávat měření v terénu a přenášet je do systému. To je ale časově velmi náročné a vzniká přitom prostor pro vznik chyb.

Se systémem Fluke Connect můžeme automaticky zaznamenávat, uspořádávat a nahrávat měření provedená v terénu, aniž bychom s sebou museli nosit zápisník nebo notebook. V chytrém telefonu můžeme analyzovat výsledky – a dokonce testy více parametrů – přímo na místě. Potom můžeme naměřená data vynést do časového grafu a vyhodnotit, zda odchylky měření indikují potenciální závadu, nebo zda jsou způsobeny jen prostředím uvnitř budovy nebo venkovními vlivy. Ale nejlepší je, že se mohu v chytrém telefonu v reálném čase podívat na měření prováděná kterýmkoli technikem, a že si můžeme o situaci hned pohovořit.

Přístroje Fluke Connect pro provozy se vzdáleným vybavením a vzdálenými týmy:

 • Jeden napěťový modul v3000 FC a proudový modul a3001 FC iFlex pro měření a ukládání měření základních elektrických veličin do cloudového úložiště.
 • Vibrometr Fluke 805 pro rychlé měření vibrací na důležitých mechanických zařízeních a ukládání dat do cloudového úložiště pro kontroly ze strany vedení.
 • Infračervená kamera Ti400 pro pořizování termálních snímků elektromechanických zařízení, porovnávání s referenčními snímky v aplikaci přímo na pracovišti a zasílání výsledků ke konzultaci

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí údržby

Čistírna odpadních vod

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mým úkolem je zajišťovat efektivní chod naší čistírny odpadních vod 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To vyžaduje provádět pravidelné kontroly a korektivní údržbu, pro kterou náš tým potřebuje kvalitní přístroje pro vyhledávání poruch, referenční historická data a aktuální záznamy, abychom mohli řešit problémy přímo v provozu.

Náš provoz se navíc rozšiřuje, takže potřebujeme další základní vybavení. Systém Fluke Connect nám pomůže všechny požadavky splnit. Moduly můžeme použít pro záznam stavu při normální a maximální zátěži, a můžeme použít až šest modulů Fluke Connect a určit jalový výkon z napětí a proudu. Všechny výsledky máme hned po ruce v chytrých telefonech a k naměřeným hodnotám můžeme přidávat poznámky. Hodnoty měření může sdílet více členů týmu, a spolupracovat tak na řešení problému současně, i když jsou zrovna na různých místech v provozu – tím se ušetří spousta času.

Bezdrátové měřicí přístroje Fluke Connect pro instalace čistíren odpadních vod:

 • Tři napěťové moduly v3000 FC a tři proudové moduly a3001 FC iFlex pro provádění rozborů zátěže a ukládání výsledků do cloudového úložiště za účelem srovnávání.
 • Vibrometr Fluke 805 pro měření a ukládání základních hodnot vibrací mechanických zařízení.
 • Infračervená kamera Ti400 pro snímání a ukládání základních tepelných stop elektromechanických zařízení pro pozdější reference

Zpět na zkušenosti

portrét-technik-1

Vedoucí elektrotechnik

Potravinářství

Jak mi měřicí přístroje s podporou systému Fluke Connect® usnadní práci?

Pomohou výrazně zkrátit dobu řešení problému.

Mám na starost provoz oddělení výzkumu a vývoje a spolupracuji s vědeckými pracovníky při vývoji nových procesů. Systém Fluke Connect nám pomáhá řešit dva hlavní problémy.

Za prvé, často potřebujeme zaznamenávat měření na zátěžích pod napětím, abychom mohli identifikovat problémy, ale dosud jsme byli omezeni bezpečnostními faktory. V systému Fluke Connect můžeme na zátěž připojit moduly, přesunout se do bezpečné vzdálenosti (nebo zcela mimo budovu) a sledovat výsledky na chytrém telefonu.

A za druhé, správa objektu byla kvůli propadu ekonomiky řešena externě, takže nám zbyl jen malý počet vlastních zaměstnanců. Abychom mohli lépe předvídat potenciální problémy, naši zaměstnanci rozběhli dlouhodobé studie. Díky systému Fluke Connect můžeme srovnávat data (a video) z různých FC modulů v reálném čase s našimi daty v cloudovém úložišti, a mít tak úplný přehled o stavu našeho systému.

Přístroje Fluke Connect pro malé týmy elektrotechniků údržby v potravinářském průmyslu:

 • Jeden napěťový modul v3000 FC pro odečet a ukládání dat měření jedné fáze napětí mimo zónu s rizikem obloukového výboje.
 • Tři proudové moduly a3000 FC pro odečet a ukládání dat třífázového měření – rozbory zátěže, nesymetrie apod.
 • Infračervená kamera Ti125 pro snímání, ukládání a okamžité srovnávání termálních obrazů důležitých zařízení.

Zpět na zkušenosti