Fluke Connect

portrait-tech-1

Tilsynsførende elektriker i felten

Fødevarefremstilling

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg vedligeholder faciliteter til forskning og udvikling og samarbejder med forskere om at udvikle nye processer. Fluke Connect hjælper os med at håndtere to store udfordringer.

For det første har vi ofte brug for at logføre målinger fra strømførende belastninger for at identificere problemer, men vi har været begrænset af sikkerhedshensyn. Vi kan placere Fluke Connect modulerne ved belastningen og derefter aflæse resultaterne på en smartphone på sikker afstand - eller helt uden for bygningen.

For det andet blev vores anlægsadministration outsourcet under den økonomiske krise, og vi har kun et minimalt antal medarbejdere på stedet til fejlfinding. For bedre at kunne forudse potentielle problemer har vores personale foretaget længdesnitsundersøgelser. Med Fluke Connect kan vi sammenligne realtidsdata fra flere FC-moduler (og video) med vores data, som er arkiveret i skyen, for at få en omfattende visning af vores systems sundhedstilstand.

Fluke Connect værktøjer til små team til elektrisk vedligeholdelse inden for fødevarefremstilling:

 • Et v3000 FC spændingsmodul til optagelse og lagring af enkeltfase spændingsaflæsninger uden for lysbuezonen
 • Tre a3000 FC strømmoduler til optagelse og lagring af trefasemålinger – belastningsundersøgelser, ubalance osv.
 • Ti125 infrarødt kamera til optagelse og lagring af termiske billeder af kritisk udstyr, der kan bruges som reference i felten

Tilbage til historier

portrait-tech-1

Tilsynsførende for vedligeholdelse

Behandling af spildevand

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Mit job er at sikre, at vores spildevandsrensningsanlæg kører med maksimal effektivitet døgnet rundt hele ugen. Det kræver konstant rutinemæssig og reaktiv vedligeholdelse, og mit team skal have gode fejlfindingsværktøjer, grundlæggende historiske data og opdaterede udstyrsregistreringer, så de kan finde og løse problemerne på stedet.

Vores anlæg er under udvidelse, så vi har brug for at registrere et udgangspunkt for nyt udstyr, når det kommer ind. Fluke Connect systemet vil hjælpe os med at gennemføre dette. Vi kan bruge modulerne til at logføre en kørsel ved normal og maksimal belastning og bruge op til seks Fluke Connect moduler for at anslå den reaktive effekt fra volt x ampere. Alle resultaterne kan aflæses direkte på vores smartphones, og vi kan tilføje noter til målingerne. Flere medlemmer af teamet kan dele måleoplysninger og samarbejde om en løsning fra forskellige ender af anlægget, hvilket kan reducere tidsrummet fra problem til løsning meget.

Fluke Connect trådløse spildevandsinstallationer:

 • Tre v3000 FC spændingsmoduler og a3001 FC iFlex strømmoduler til at udføre belastningsundersøgelser og gemme resultaterne til skyen til referencesammenligning
 • 805 vibrationsmeter til at optagelse og lagring af vibrationsudgangspunkter for mekanisk udstyr
 • Ti400 infrarødt kamera til at optage og gemme grundlæggende varmesignaturer for elektromekanisk udstyr som reference til senere skiftehold

Tilbage til historier

portrait-tech-1

Tilsynsførende mekanisk tekniker

Vandforsyningsanlæg

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg fører tilsyn med flere elektriske/mekaniske teknikere i vanddistrikter i hele staten. Vi har brug for at dokumentere vores målinger i CMMS-systemet, hvilket kræver, at man noterer målingerne i felten og derefter indtaster dem i systemet. Det er tidskrævende og giver mulighed for fejl.

Fluke Connect systemet kan vi automatisk registrere, organisere og uploade målingerne i felten uden en notesbog. Vi kan analysere resultaterne - selv testninger med flere parametre - på stedet på vores smartphones. Derefter kan vi oprette en graf over måledataene i forhold til tid for at vurdere, om målingsvariationer kan føre til fejlfunktion eller blot skyldes miljømæssige forhold i eller uden for anlægget. Og det bedste af det hele er, at jeg kan se målinger fra enhver af mine teknikere i realtid på min smartphone og hurtigt yde ekstra vejledning, hvis det er nødvendigt

Fluke Connect værktøjer til feltarbejde i forsyningsanlæg med fjernudstyr og teams:

 • Et v3000 FC spændingsmodul og a3001 FC iFlex strømmodul til at optage og gemme grundlæggende elektriske aflæsninger til skyen
 • 805 vibrationsmeter til hurtig optagelse af vibrationsaflæsninger for vigtigt mekanisk udstyr og lagring af data til skyen til administrativ gennemgang
 • Ti400 infrarødt kamera til optagelse af termiske billeder af elektromekanisk udstyr, som kan sammenlignes med referencebilleder i app og underkastes administrativt gennemsyn

Tilbage til historier

portrait-tech-1

Teknisk direktør

Udvikling og administration af kontorbygning

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg er ansvarlig for aden daglige drift og vedligeholdelse af en kontorbygning på 116.000 tusind kvadratmeter. Vores lejere forventer, at alle systemer er tilgængelige hele døgnet alle ugens dage. Vi skal hurtigt og nemt kunne foretage fejlfinding af alle systemer - elektriske, mekaniske og HVAC.

Vi kan bruge Fluke Connect værktøjer til at opnå dette. Vi kan arbejde hurtigere og sikrere, uanset om det er med Fluke Connect strømstyrke- eller spændingsmoduler, iFlex strømprobe eller DMM eller Flukes termiske kameraer med trådløs funktionalitet. Vil tilslutter blot modulerne til udstyret og bevæger os på sikker afstand for at aflæse resultaterne på en smartphone. Trefase overvågningen vil helt afgjort spare tid til problemløsning. Det vil muligheden for at zoome ind på grafen på en smartphone også. Og muligheden for at sammenligne realtidsmålinger med historiske data via skyen vil hjælpe os med at holde øje med potentielle problemer døgnet rundt alle ugens dage.

Fluke Connect værktøjer til vedligholdelse af erhvervsbygninger i stor skala:

 • Et v3000 FC spændingsmodul og et a3001 FC iFlex strømmodul til udførelse af kredløbstest uden for den elektriske farezone og lagring af data til skyen til deling med teamet
 • Et v3001 DC spændingsmodul til at testning af backup effektsystemer og lagring af resultater for parathed til skyen
 • Et t3000 temperaturmodul til testning af HVAC opvarmning, køling og sensor
 • 805 vibrationsmeter til hurtig optagelse af vibrationsaflæsninger for vigtigt mekanisk udstyr og lagring af data til skyen til administrativ gennemgang
 • Ti125 infrarødt kamera til optagelse af termiske billeder af elektromekanisk udstyr, som kan sammenlignes med referencebilleder i app og underkastes administrativt gennemsyn

Tilbage til historier

portrait-tech-1

Elektrisk tilsynsførende for instrumenter

Cementproduktion

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg administrerer alle de instrumenter, der er involveret i systemer til kontrol, overvågning og administration af materialevægt, og jeg holder tilsyn med alle elektriske installationer, vedligeholdelse og opgraderinger i produktionsanlægget. Fluke Connect sparer mig tid og forbedrer min mulighed for at føre tilsyn. Ved at kunne se det, mine teknikere ser, i realtid fra min smartphone eller tablet fra den anden ende af anlægget eller hundredevis af kilometer væk kan jeg virkelig være to steder på én gang.

Vi arkiverer en masse vedligeholdelsesresultater og data i vores CMMS (Computerized Maintenance Management Software) system, men det giver os ikke mulighed for at registrere flere samtidige målinger som f.eks. trefase målinger. Fluke Connect gør det nemt at registrere alle tre faser samtidig, vise dem på en graf og i Fluke Connect tilknytte dem til det udstyr, der måles.

Muligheden for at få adgang til alle målingerne fra ét sted og se dem i forhold til hinanden vil afgjort gøre fejlfinding og vedligeholdelse hurtigere.

Fluke Connect værktøjer til batch procesinstrumentering:

 • Et v3000 FC spændingsmodul og et a3001 FC iFlex strømmodul til at udføre belastningsundersøgelser og gemme resultaterne til skyen til referencesammenligning
 • To v3001 DC spændingsmoduler til samtidige to-punkts målinger i en kontrolsløjfe.
 • Et t3000 temperaturmodul til sensortest

Tilbage til historier