Fluke Connect

portrait-tech-1

Elektrisk tilsynsførende for instrumenter

Cementproduktion

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg administrerer alle de instrumenter, der er involveret i systemer til kontrol, overvågning og administration af materialevægt, og jeg holder tilsyn med alle elektriske installationer, vedligeholdelse og opgraderinger i produktionsanlægget. Fluke Connect sparer mig tid og forbedrer min mulighed for at føre tilsyn. Ved at kunne se det, mine teknikere ser, i realtid fra min smartphone eller tablet fra den anden ende af anlægget eller hundredevis af kilometer væk kan jeg virkelig være to steder på én gang.

Vi arkiverer en masse vedligeholdelsesresultater og data i vores CMMS (Computerized Maintenance Management Software) system, men det giver os ikke mulighed for at registrere flere samtidige målinger som f.eks. trefase målinger. Fluke Connect gør det nemt at registrere alle tre faser samtidig, vise dem på en graf og i Fluke Connect tilknytte dem til det udstyr, der måles.

Muligheden for at få adgang til alle målingerne fra ét sted og se dem i forhold til hinanden vil afgjort gøre fejlfinding og vedligeholdelse hurtigere.

Fluke Connect værktøjer til batch procesinstrumentering:

  • Et v3000 FC spændingsmodul og et a3001 FC iFlex strømmodul til at udføre belastningsundersøgelser og gemme resultaterne til skyen til referencesammenligning
  • To v3001 DC spændingsmoduler til samtidige to-punkts målinger i en kontrolsløjfe.
  • Et t3000 temperaturmodul til sensortest

Tilbage til historier

portrait-tech-1

Teknisk direktør

Udvikling og administration af kontorbygning

Hvordan vil Fluke Connect® aktiverede testværktøjer gøre mit arbejde nemmere?

De reducerer markant den tid, det tager at løse et problem.

Jeg er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af en kontorbygning på 116.000 tusind kvadratmeter. Vores lejere forventer, at alle systemer er tilgængelige hele døgnet alle ugens dage. Vi skal hurtigt og nemt kunne foretage fejlfinding af alle systemer - elektriske, mekaniske og HVAC.

Vi kan bruge Fluke Connect værktøjer til at opnå dette. Vi kan arbejde hurtigere og sikrere, uanset om det er med Fluke Connect strømstyrke- eller spændingsmoduler, iFlex strømprobe eller DMM eller Flukes termiske kameraer med trådløs funktionalitet. Vil tilslutter blot modulerne til udstyret og bevæger os på sikker afstand for at aflæse resultaterne på en smartphone. Trefase overvågningen vil helt afgjort spare tid til problemløsning. Det vil muligheden for at zoome ind på grafen på en smartphone også. Og muligheden for at sammenligne realtidsmålinger med historiske data via skyen vil hjælpe os med at holde øje med potentielle problemer døgnet rundt alle ugens dage.

Fluke Connect værktøjer til vedligeholdelse af erhvervsbygninger i stor skala:

  • Et v3000 FC spændingsmodul og et a3001 FC iFlex strømmodul til udførelse af kredløbstest uden for den elektriske farezone og lagring af data til skyen til deling med teamet
  • Et v3001 DC spændingsmodul til testning af backup effektsystemer og lagring af resultater for parathed til skyen
  • Et t3000 temperaturmodul til testning af HVAC-opvarmning, -køling og -sensor
  • 805 vibrationsmeter til hurtig optagelse af vibrationsaflæsninger for vigtigt mekanisk udstyr og lagring af data til skyen til administrativ gennemgang
  • Ti125 infrarødt kamera til optagelse af termiske billeder af elektromekanisk udstyr, som kan sammenlignes med referencebilleder i app og underkastes administrativt gennemsyn

Tilbage til historier