Fluke Connect

portrait-tech-1

Sähköasentajien esimies

Elintarviketeollisuus

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastaan tutkimus- ja kehitystyötilojen ja -laitteiden kunnossapidosta sekä osallistun uusien prosessien kehittämiseen tutkijoiden kanssa. Fluke Connect auttaa meitä kahden suuren haasteen voittamisessa.

Ensimmäinen haasteemme on, että meillä on usein tarve tallentaa lokiin mittaustietoja jännitteisistä kuormista ongelmien määrittämistä varten, mutta turvallisuusnäkökohdat estävät sen. Fluke Connect -moduulit pystymme kytkemään kuormaan, minkä jälkeen siirrymme turvalliselle etäisyydelle tai jopa kokonaan pois rakennuksesta ja tarkastelemme tuloksia älypuhelimella.

Toinen haasteemme on, että kiinteistömme kunnossapitotoiminnot ulkoistettiin talouden laskukauden aikana, ja nyt meillä itsellämme on ainoastaan vähimmäismiehitys vianhakua varten. Mahdollisien ongelmien ennakoinnin tehostamiseksi oma henkilöstömme on suorittanut pitkittäistutkimuksia. Fluke Connectin avulla pystymme vertailemaan reaaliaikaisesti useiden FC-moduulien tietoja (ja videokuvaa) pilvipalveluun arkistoituihin tietoihin, mistä muodostuu kattava yleiskuva järjestelmämme toimintakunnosta.

Fluke Connect -työkalut elintarviketeollisuuden pienille sähköasentajatiimeille:

 • Yksi v3000 FC -jännitemoduuli yksivaihejännitemittauksien tekemiseen ja tallentamiseen valokaarivyöhykkeen ulkopuolelta käsin.
 • Kolme a3000 FC -virtamoduulia kolmivaihemittauksien (kuormitustutkimukset, epätasapaino jne.) tekemiseen ja tallentamiseen.
 • Ti125-lämpökamerat kriittisen tärkeiden laitteistojen lämpökuvien ottamiseen, tallentamiseen ja vertailuun suoraan kentällä.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Kunnossapidon esimies

Jätevedenkäsittely

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Työni on varmistaa, että jätevedenkäsittelylaitoksemme toimii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella kaikkina aikoina. Se edellyttää jatkuvia määräaikaishuoltoja ja korjaustöitä. Tiimilläni on oltava käytössään hyvät vianhakutyökalut, historiatiedot vertailua varten sekä ajan tasalla olevat laitteistotiedot, jotta he pystyvät löytämään ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti.

Laitoksemme on laajentumassa, joten meidän on määritettävä uusille laitteistoille perustason vertailutiedot sitä mukaa, kun laitteita otetaan käyttöön. Fluke Connect -järjestelmä auttaa meitä tässä. Moduulien avulla voimme tallentaa lokiin mittaustietoja ajamalla järjestelmää normaali- ja maksimikuormilla, ja voimme hyödyntää enimmillään kuutta Fluke Connect -moduulia loistehon määrittämiseen jännite- ja virtamittauksien perusteella. Kaikki tulokset ovat nähtävänä suoraan älypuhelimessa, minkä lisäksi pystymme itse lisäämään muistiinpanoja mittaustuloksiin. Useat tiimin jäsenet pystyvät jakamaan mittaustietoja ja osallistumaan ongelman ratkaisuun eri puolilta laitosta. Tämä voi lyhentää ongelman havaitsemisesta sen ratkaisuun tarvittavaa aikaa huomattavasti.

Langattomat Fluke Connect -työkalut jätevesilaitoksille:

 • Kolme kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduulit kuormitustutkimuksien tekemiseen ja pilvipalveluun tallentamiseen taustatietovertailua varten.
 • 805-värähtelymittari mekaanisten laitteiden värähtelyn perustason määrittämiseen ja tietojen tallentamiseen.
 • Ti400-infrapunakamera sähkömekaanisien laitteiden lämpökuvion perustason määrittämiseen myöhempien työvuorojen vertailutiedoiksi.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Käyttöpäällikkö

Vesilaitos

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Toimin useiden sähköasentajien ja teknikkojen esimiehenä eri vesilaitoksissa. Meidän on dokumentoitava mittauksemme CMMS-järjestelmään, mikä edellyttää, että mittaustulokset kirjataan kentällä ja syötetään sitten käsin järjestelmäämme. Se on aikaavievää ja virheiden mahdollisuus on olemassa.

Fluke Connect -järjestelmän ansiosta pystymme automaattisesti tallentamaan, järjestelemään ja siirtämään kentällä tehdyt mittaukset ilman erillistä muistikirjaa. Pystymme analysoimaan jopa useiden parametrien mittaustulokset suoraan kohteessa älypuhelimillamme. Pystymme piirtämään mittaustuloksista aikaan sidotun kaavion, jonka avulla voimme arvioida, voivatko mittausvaihtelut johtaa toimintahäiriöön vai onko kyse pelkistä ympäristövaikutuksista laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Mikä parasta, saan kaikkien teknikoideni mittaustulokset reaaliajassa älypuhelimeeni, ja pystyn antamaan lisäohjeita aina tarvittaessa.

Fluke Connect -työkalut etälaitteistoja ja -tiimejä käyttäville laitoksille:

 • Yksi v3000 FC -jännitemoduuli ja a3001 FC iFlex -virtamoduuli perussähköparametrien mittaamista ja pilvipalveluun tallentamista varten.
 • 805-värähtelymittari tärkeiden mekaanisten laitteiden nopeisiin värähtelymittauksiin sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.
 • Ti400-lämpökamera sähkömekaanisien laitteistojen lämpökuvien ottamiseen sekä sovellukseen tallennettuihin peruskuviin vertailemista ja esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Ylempi suunnitteluesimies

Toimistokiinteistöjen kehitys ja hallinnointi

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastaan 116 000 neliömetrin toimistokerrostalon päivittäisestä toiminnasta ja kunnossapidosta. Vuokralaisemme edellyttävät, että kaikki järjestelmät ovat aina käytettävissä. Meidän on pystyttävä hoitamaan kaikkien sähköisten ja mekaanisten järjestelmien sekä LVI-järjestelmien vianhaku ja valvonta nopeasti ja helposti.

Se onnistuu Fluke Connect -työkaluilla. Olipa kyse Fluke Connect -tuotemalliston virta- tai jännitemoduuleista, iFlex-virtapihdeistä, digitaalisista yleismittareista tai langattomista Fluke-lämpökameroista, me pystymme tekemään työmme nopeammin, fiksummin ja turvallisemmin. Meidän tarvitsee vain kytkeä moduulit laitteistoon ja siirtyä turvallisen etäisyyden päähän, niin voimme tarkastella tuloksia älypuhelimella. Kolmivaihejärjestelmän valvontaominaisuus säästää ongelmien ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa kiistattomasti. Sama koskee mahdollisuutta zoomata kaavioita älypuhelimella. Lisäksi mahdollisuus verrata reaaliaikaisia mittauksia historiatietoihin pilvipalvelun avulla auttaa meitä pitämään mahdolliset ongelmat hallinnassa vuorokauden ympäri.

Fluke Connect -työkalut suuren mittakaavan liikekiinteistöjen kunnossapitoon:

 • Yksi kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduuli virtapiiritestien suorittamiseen sähkövaara-alueen ulkopuolella sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun tiimille jakamista varten.
 • Yksi v3001 DC -jännitemoduuli varavirtajärjestelmien testaamista ja valmiustuloksien pilvipalveluun tallentamista varten.
 • Yksi t3000-lämpötilamoduuli LVI-järjestelmän lämmityksen, jäähdytyksen ja anturien testaamista varten.
 • 805-värähtelymittari tärkeiden mekaanisten laitteiden nopeisiin värähtelymittauksiin sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.
 • Ti125-lämpökamerat sähkömekaanisien laitteistojen lämpökuvien ottamiseen sekä sovellukseen tallennettuihin peruskuviin vertailemista ja esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Instrumentoinnin sähköesimies

Sementinvalmistus

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastuullani on kaikki ohjaukseen, valvontaan ja materiaalien painonhallintajärjestelmiin liittyvä instrumentointi, minkä lisäksi valvon kaikkia sähköasennus-, kunnossapito- ja päivitystöitä, joita tuotantolaitoksessa tehdään. Fluke Connect säästää aikaani ja parantaa mahdollisuuksiani tehdä valvontatöitä. Pystyn näkemään älypuhelimellani tai tablet-laitteellani toiselta puolelta tehdasta tai vaikka satojen kilometrien päästä reaaliajassa sen, minkä teknikko näkee. Näin voin aidosti olla kahdessa paikassa samanaikaisesti.

Arkistoimme runsaasti kunnossapitotuloksia ja -tietoja kunnossapidon hallintajärjestelmäämme (CMMS), mutta se ei mahdollista useiden samanaikaisten mittauksien, kuten kolmivaihemittauksen, tietojen tallentamista. Fluke Connectin avulla kaikkien kolmen vaiheen mittaustulokset voidaan helposti tallentaa, esittää kaaviona sekä kohdistaa ne mitattuun laitteistoon Fluke Connectissa.

Mahdollisuus tarkastella kaikkia tietoja yhdestä paikasta käsin ja näyttää ne suhteessa toisiinsa jouduttaa huomattavasti vianhakua ja kunnossapitotoimia.

Fluke Connect -työkalut erävalmistuksen instrumentointiin:

 • Yksi kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduulia kolmivaihekuormien analysointiin ja pilvipalveluun tallentamiseen taustatietovertailua varten.
 • Kaksi v3001 DC -jännitemoduulia samanaikaiseen kahden mittauspisteen mittaukseen ohjaussilmukasta.
 • Yksi t3000-lämpötilamoduuli antureiden testaukseen.

Takaisin kokemuksiin