Fluke Connect

portrait-tech-1

Raideliikenneopastimien kunnossapitovastaava

Kuljetusala

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Päätehtäväni on alueeni kaikkien liikenneopastimien kunnossapito ja vianhaku. Huolehdin junaraiteiden sähkökytkentöjen valvonnasta ja kunnossapidosta, jotta kalusto pysyy liikkeellä, säännöllisiin huoltoihin tarvittava aika pienenee, toimenpiteet helpottuvat ja yleinen turvallisuus säilyy.

Fluke Connect on älykäs ja nopea järjestelmä työtehtäviemme koordinointiin. Se on langaton työkalu, joka toimii älypuhelimissa ohjelmiston välityksellä, ja mahdollistaa yhteistoiminnan, yhteydenpidon, visualisoinnin, tietojen jakamisen, avaintietojen tallentamisen, trendien seurannan sekä laitteistojen vianhaun etäyhteyden välityksellä.

Fluke Connectin ansiosta tarvitsemme ainoastaan kaksi viikkoa 30 laitteen neljännesvuositarkastuksiin. Työturvallisuus on kolminkertaisesti parempi, sillä minun tarvitsee viettää suurjännitelinjojen läheisyydessä ainoastaan kaksi kolmasosaa ajasta entiseen verrattuna. Kun olen asentanut mittarin paikalleen, voin siirtyä pois liikkuvien junien tieltä sen sijaan että ne olisi päästettävä kulkemaan kriittisen tärkeiden mittauksien käynnissä ollessa.

Fluke Connect -työkalut opastimien ja vaihteiden kunnossapitoon

 • Yksi kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduuli virtapiiritestien suorittamiseen sähkövaara-alueen ulkopuolella sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun tiimille jakamista varten.
 • Kaksi v3001 DC -jännitemoduulia samanaikaiseen kahden mittauspisteen mittaukseen ohjaussilmukasta.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Käyttöpäällikkö

Vesilaitos

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Toimin useiden sähköasentajien ja teknikkojen esimiehenä eri vesilaitoksissa. Meidän on dokumentoitava mittauksemme CMMS-järjestelmään, mikä edellyttää, että mittaustulokset kirjataan kentällä ja syötetään sitten käsin järjestelmäämme. Se on aikaavievää ja virheiden mahdollisuus on olemassa.

Fluke Connect -järjestelmän ansiosta pystymme automaattisesti tallentamaan, järjestelemään ja siirtämään kentällä tehdyt mittaukset ilman erillistä muistikirjaa. Pystymme analysoimaan jopa useiden parametrien mittaustulokset suoraan kohteessa älypuhelimillamme. Pystymme piirtämään mittaustuloksista aikaan sidotun kaavion, jonka avulla voimme arvioida, voivatko mittausvaihtelut johtaa toimintahäiriöön vai onko kyse pelkistä ympäristövaikutuksista laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Mikä parasta, saan kaikkien teknikoideni mittaustulokset reaaliajassa älypuhelimeeni, ja pystyn antamaan lisäohjeita aina tarvittaessa.

Fluke Connect -työkalut etälaitteistoja ja -tiimejä käyttäville laitoksille:

 • Yksi v3000 FC -jännitemoduuli ja a3001 FC iFlex -virtamoduuli perussähköparametrien mittaamista ja pilvipalveluun tallentamista varten.
 • 805-värähtelymittari tärkeiden mekaanisten laitteiden nopeisiin värähtelymittauksiin sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.
 • Ti400-lämpökamera sähkömekaanisten laitteistojen lämpökuvien ottamiseen sekä sovellukseen tallennettuihin peruskuviin vertailemista ja esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Kunnossapidon esimies

Jätevedenkäsittely

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Työni on varmistaa, että jätevedenkäsittelylaitoksemme toimii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella kaikkina aikoina. Se edellyttää jatkuvia määräaikaishuoltoja ja korjaustöitä. Tiimilläni on oltava käytössään hyvät vianhakutyökalut, historiatiedot vertailua varten sekä ajan tasalla olevat laitteistotiedot, jotta he pystyvät löytämään ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti.

Laitoksemme on laajentumassa, joten meidän on määritettävä uusille laitteistoille perustason vertailutiedot sitä mukaa, kun laitteita otetaan käyttöön. Fluke Connect -järjestelmä auttaa meitä tässä. Moduulien avulla voimme tallentaa lokiin mittaustietoja ajamalla järjestelmää normaali- ja maksimikuormilla, ja voimme hyödyntää enimmillään kuutta Fluke Connect -moduulia loistehon määrittämiseen jännite- ja virtamittauksien perusteella. Kaikki tulokset ovat nähtävänä suoraan älypuhelimessa, minkä lisäksi pystymme itse lisäämään muistiinpanoja mittaustuloksiin. Useat tiimin jäsenet pystyvät jakamaan mittaustietoja ja osallistumaan ongelman ratkaisuun eri puolilta laitosta. Tämä voi lyhentää ongelman havaitsemisesta sen ratkaisuun tarvittavaa aikaa huomattavasti.

Langattomat Fluke Connect -työkalut jätevesilaitoksille:

 • Kolme kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduulit kuormitustutkimuksien tekemiseen ja pilvipalveluun tallentamiseen taustatietovertailua varten.
 • 805-värähtelymittari mekaanisten laitteiden värähtelyn perustason määrittämiseen ja tietojen tallentamiseen.
 • Ti400-infrapunakamera sähkömekaanisten laitteiden lämpökuvion perustason määrittämiseen myöhempien työvuorojen vertailutiedoiksi.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Sähköasentajien esimies

Elintarviketeollisuus

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastaan tutkimus- ja kehitystyötilojen ja -laitteiden kunnossapidosta sekä osallistun uusien prosessien kehittämiseen tutkijoiden kanssa. Fluke Connect auttaa meitä kahden suuren haasteen voittamisessa.

Ensimmäinen haasteemme on, että meillä on usein tarve tallentaa lokiin mittaustietoja jännitteisistä kuormista ongelmien määrittämistä varten, mutta turvallisuusnäkökohdat estävät sen. Fluke Connect -moduulit pystymme kytkemään kuormaan, minkä jälkeen siirrymme turvalliselle etäisyydelle tai jopa kokonaan pois rakennuksesta ja tarkastelemme tuloksia älypuhelimella.

Toinen haasteemme on, että kiinteistömme kunnossapitotoiminnot ulkoistettiin talouden laskukauden aikana, ja nyt meillä itsellämme on ainoastaan vähimmäismiehitys vianhakua varten. Mahdollisien ongelmien ennakoinnin tehostamiseksi oma henkilöstömme on suorittanut pitkittäistutkimuksia. Fluke Connectin avulla pystymme vertailemaan reaaliaikaisesti useiden FC-moduulien tietoja (ja videokuvaa) pilvipalveluun arkistoituihin tietoihin, mistä muodostuu kattava yleiskuva järjestelmämme toimintakunnosta.

Fluke Connect -työkalut elintarviketeollisuuden pienille sähköasentajatiimeille:

 • Yksi v3000 FC -jännitemoduuli yksivaihejännitemittauksien tekemiseen ja tallentamiseen valokaarivyöhykkeen ulkopuolelta käsin.
 • Kolme a3000 FC -virtamoduulia kolmivaihemittauksien (kuormitustutkimukset, epätasapaino jne.) tekemiseen ja tallentamiseen.
 • Ti125-lämpökamerat kriittisen tärkeiden laitteistojen lämpökuvien ottamiseen, tallentamiseen ja vertailuun suoraan kentällä.

Takaisin kokemuksiin