Fluke Connect

portrait-tech-1

Instrumentoinnin sähköesimies

Sementinvalmistus

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastuullani on kaikki ohjaukseen, valvontaan ja materiaalien painonhallintajärjestelmiin liittyvä instrumentointi, minkä lisäksi valvon kaikkia sähköasennus-, kunnossapito- ja päivitystöitä, joita tuotantolaitoksessa tehdään. Fluke Connect säästää aikaani ja parantaa mahdollisuuksiani tehdä valvontatöitä. Pystyn näkemään älypuhelimellani tai tablet-laitteellani toiselta puolelta tehdasta tai vaikka satojen kilometrien päästä reaaliajassa sen, minkä teknikko näkee. Näin voin aidosti olla kahdessa paikassa samanaikaisesti.

Arkistoimme runsaasti kunnossapitotuloksia ja -tietoja kunnossapidon hallintajärjestelmäämme (CMMS), mutta se ei mahdollista useiden samanaikaisien mittauksien, kuten kolmivaihemittauksen, tietojen tallentamista. Fluke Connectin avulla kaikkien kolmen vaiheen mittaustulokset voidaan helposti tallentaa, esittää kaaviona sekä kohdistaa ne mitattuun laitteistoon Fluke Connectissa.

Mahdollisuus tarkastella kaikkia tietoja yhdestä paikasta käsin ja näyttää ne suhteessa toisiinsa jouduttaa huomattavasti vianhakua ja kunnossapitotoimia.

Fluke Connect -työkalut erävalmistuksen instrumentointiin:

  • Yksi kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduulia kolmivaihekuormien analysointiin ja pilvipalveluun tallentamiseen taustatietovertailua varten.
  • Kaksi v3001 DC -jännitemoduulia samanaikaiseen kahden mittauspisteen mittaukseen ohjaussilmukasta.
  • Yksi t3000-lämpötilamoduuli antureiden testaukseen.

Takaisin kokemuksiin

portrait-tech-1

Ylempi suunnitteluesimies

Toimistokiinteistöjen kehitys ja hallinnointi

Miten Fluke Connect® -yhteensopivat mittauslaitteet helpottavat työtäni?

Ne auttavat vähentämään ongelman havaitsemisesta sen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi.

Vastaan 116 000 neliömetrin toimistokerrostalon päivittäisestä toiminnasta ja kunnossapidosta. Vuokralaisemme edellyttävät, että kaikki järjestelmät ovat aina käytettävissä. Meidän on pystyttävä hoitamaan kaikkien sähköisten ja mekaanisten järjestelmien sekä LVI-järjestelmien vianhaku ja valvonta nopeasti ja helposti.

Se onnistuu Fluke Connect -työkaluilla. Olipa kyse Fluke Connect -tuotemalliston virta- tai jännitemoduuleista, iFlex-virtapihdeistä, digitaalisista yleismittareista tai langattomista Fluke-lämpökameroista, me pystymme tekemään työmme nopeammin, fiksummin ja turvallisemmin. Meidän tarvitsee vain kytkeä moduulit laitteistoon ja siirtyä turvallisen etäisyyden päähän, niin voimme tarkastella tuloksia älypuhelimella. Kolmivaihejärjestelmän valvontaominaisuus säästää ongelmien ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa kiistattomasti. Sama koskee mahdollisuutta zoomata kaavioita älypuhelimella. Lisäksi mahdollisuus verrata reaaliaikaisia mittauksia historiatietoihin pilvipalvelun avulla auttaa meitä pitämään mahdolliset ongelmat hallinnassa vuorokauden ympäri.

Fluke Connect -työkalut suuren mittakaavan liikekiinteistöjen kunnossapitoon:

  • Yksi kutakin v3000 FC -jännitemoduulia ja a3001 FC iFlex -virtamoduuli virtapiiritestien suorittamiseen sähkövaara-alueen ulkopuolella sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun tiimille jakamista varten.
  • Yksi v3001 DC -jännitemoduuli varavirtajärjestelmien testaamista ja valmiustuloksien pilvipalveluun tallentamista varten.
  • Yksi t3000-lämpötilamoduuli LVI-järjestelmän lämmityksen, jäähdytyksen ja anturien testaamista varten.
  • 805-värähtelymittari tärkeiden mekaanisten laitteiden nopeisiin värähtelymittauksiin sekä tietojen tallentamiseen pilvipalveluun esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.
  • Ti125-lämpökamerat sähkömekaanisten laitteistojen lämpökuvien ottamiseen sekä sovellukseen tallennettuihin peruskuviin vertailemista ja esimiesten suorittamaa tarkastelua varten.

Takaisin kokemuksiin