Fluke Connect

portrait-tech-1

Hoofd elektrische instrumentatie

Cementfabriek

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik beheer alle instrumentatie van de regelsystemen, de bewakingssystemen en de beheersystemen voor het materiaalgewicht en ik houd toezicht op alle elektrische installaties, alle onderhoud en alle upgrades in de fabriek. Fluke Connect bespaart mij tijd en stelt mij beter in staat om toezicht te houden. Doordat ik in realtime op mijn smartphone of tablet vanaf de andere kant van de fabriek of honderden kilometers ver weg kan zien wat mijn technici zien, kan ik werkelijk op twee plaatsen tegelijk zijn.

Wij archiveren erg veel onderhoudsresultaten en gegevens in ons computergestuurde onderhoudsbeheersysteem (CMMS), maar wij kunnen er geen meervoudige gelijktijdige metingen zoals metingen aan drie fasen mee registreren. Met Fluke Connect kunnen gemakkelijk de resultaten van alle drie de fasen tegelijk worden geregistreerd, in een grafiek worden opgenomen en in Fluke Connect worden geassocieerd met de doorgemeten apparatuur.

De mogelijkheid om op één plek toegang te krijgen tot alle meetwaarden en ze in relatie met elkaar te zien, zal het storingzoeken en onderhoud zeker bespoedigen.

Fluke Connect-instrumenten voor instrumentatie in batchprocessen:

  • Een v3000 FC-spanningsmodule en een a3001 FC iFlex-stroommodule voor het uitvoeren van belastingstudies aan drie fasen en voor opslag in de cloud voor vergelijking met de basisgegevens
  • Twee v3001 DC-spanningsmodules voor gelijktijdige tweepunts-metingen in een regelkring
  • Een t3000 temperatuurmodule voor het testen van sensoren

Terug naar verhalen

portrait-tech-1

Senior technisch manager

Ontwikkeling en beheer van commerciële kantoorgebouwen

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijkse bedrijf en onderhoud van een kantoortoren van 116.130 vierkante meter. Onze huurders verwachten dat alle systemen 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Wij moeten in staat zijn om snel en gemakkelijk alle systemen, elektrisch, mechanisch en HVAC, te onderzoeken en bewaken.

Dit kunnen wij doen met Fluke Connect-instrumenten. Of het nu met de Fluke Connect-stroom- of spanningsmodules, de iFlex-stroomtang, de DMM of de voor wireless communicatie geschikte warmtebeeldcamera's van Fluke is: wij kunnen er sneller, slimmer en veiliger door werken. Wij hoeven de modules alleen aan de apparatuur te bevestigen en op een veilige afstand te gaan staan om daar de resultaten op een smartphone af te lezen. De bewaking van drie fasen zal absoluut veel tijd voor het oplossen van problemen besparen. En dat zal ook de mogelijkheid om op de smartphone in te zoomen op de grafiek doen. Plus door realtime-meetwaarden via de cloud te vergelijken met historische gegevens, zullen wij dag in dag uit potentiële problemen voorblijven.

Fluke Connect-instrumenten voor onderhoud in grote commerciële gebouwen:

  • Een v3000 FC-spanningsmodule en een a3001 FC iFlex-stroommodule voor het buiten de elektrisch gevaarlijke zone doormeten van stroomkringen en het opslaan van de gegevens in de cloud om ze met het team te delen
  • Een v3001 DC-spanningsmodule voor het testen van noodstroomsystemen en het opslaan van de gegevens over de gereedheid ervan in de cloud
  • Een t3000 temperatuurmodule voor het testen van de verwarming, koeling en sensoren van een HVAC-installatie
  • 805 trillingsmeter voor het snel meten van trillingen van belangrijke mechanische apparatuur en het opslaan van de gegevens in de cloud voor beoordeling door het management
  • Ti125 infraroodcamera voor het maken van warmtebeelden van elektromechanische apparatuur, het vergelijken daarvan met basis-warmtebeelden in een bestand in de app en het ter beoordeling doorsturen daarvan naar het management

Terug naar verhalen