Fluke Connect

portrait-tech-1

Chef-elektricien op locatie

Voedselverwerking

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik onderhoud R&D-installaties en apparatuur en werk met wetenschappers die nieuwe processen ontwikkelen. Fluke Connect helpt ons om twee grote uitdagingen aan te gaan.

Ten eerste willen wij vaak meetwaarden van onder spanning staande belastingen loggen om problemen te identificeren, maar om veiligheidsredenen werden wij tot nog toe daarin beperkt. Wij kunnen nu de Fluke Connect-modules bij de belasting opstellen en vervolgens op een veilige afstand gaan staan of zelfs het gebouw verlaten en de resultaten op een smartphone bekijken.

Ten tweede werd ons installatiebeheer tijdens de economische crisis uitbesteed en beschikken wij intern slechts over een uitgekleed team voor storingzoeken. Om potentiële problemen beter te kunnen voorspellen, heeft ons interne personeel langdurige studies uitgevoerd. Met Fluke Connect kunnen wij in realtime gegevens van meerdere FC-modules (inclusief video) vergelijken met onze in de cloud opgeslagen gegevens, en zo een uitgebreid inzicht in de toestand van ons systeem krijgen.

Fluke Connect-instrumenten voor kleine elektrotechnische onderhoudsteams in de voedselverwerking:

 • Een v3000 FC-spanningsmodule voor het meten van eenfasige spanning en het opslaan van de meetwaarden buiten de boogontladingszone
 • Drie a3000 FC-stroommodules voor het meten van driefasige stroom en het opslaan van de meetwaarden – belastingsstudies, onbalans, etc.
 • Ti125 infraroodcamera voor het opnemen, opslaan en op locatie als referentie gebruiken van warmtebeelden van kritische apparatuur

Terug naar verhalen

portrait-tech-1

Chef onderhoud

Afvalwaterbehandeling

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Het is mijn taak ervoor te zorgen dat onze afvalwaterbehandelingsinstallatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week met de grootst mogelijke efficiëntie draait. Dat vereist constant routinematig en reactief onderhoud en mijn team moet de beschikking hebben over goede instrumenten voor storingzoeken, over historische basisgegevens en over actuele dossiers van de apparatuur, zodat zij onmiddellijk problemen kunnen opsporen en verhelpen.

Onze installatie wordt uitgebreid, dus moeten wij basisgegevens verzamelen van nieuwe apparatuur zodra deze in gebruik wordt genomen. Het Fluke Connect-systeem zal ons helpen dat allemaal te realiseren. Wij kunnen de modules gebruiken om een bedrijfscyclus bij normale belasting en bij maximale belasting te loggen en wij kunnen tot zes Fluke Connect-modules gebruiken om het reactieve vermogen van volt x ampère in te schatten. Alle resultaten bevinden zich meteen toegankelijk op onze smartphones en wij kunnen de metingen voorzien van aantekeningen. Meerdere leden van het team kunnen op ver uit elkaar liggende uiteinden van de installatie meetinformatie delen en samen aan een oplossing werken, wat veel tijd van probleem naar oplossing kan besparen.

Fluke Connect wireless instrumenten voor afvalwaterinstallaties:

 • Drie v3000 FC-spanningsmodules en drie a3001 FC iFlex-stroommodules voor het uitvoeren van belastingstudies en voor opslag in de cloud voor vergelijking met de basisgegevens
 • 805 trillingsmeter voor het meten en opslaan van basis-trillingsgegevens van mechanisch apparatuur
 • Ti400 infraroodcamera voor het maken en opslaan van basis-warmtebeelden van elektromechanische apparatuur, die latere ploegen als referentie kunnen gebruiken

Terug naar verhalen

portrait-tech-1

Hoofdwerktuigkundige

Waterleidingbedrijf

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik heb de leiding over diverse elektriciens/werktuigkundigen in waterdistricten in de hele staat. Wij moeten onze metingen in het CMMS-systeem, het computergestuurde onderhoudsbeheersysteem, documenteren. Daarom moeten de meetwaarden op locatie worden genoteerd en later handmatig in het systeem worden ingevoerd. Dat kost veel tijd en biedt gelegenheid tot het maken van fouten.

Met het Fluke Connect-systeem kunnen wij meetwaarden automatisch op locatie registreren, ordenen en uploaden in plaats van een klembord, een notitieblok of een notebook te moeten meeslepen. Wij kunnen de resultaten, zelfs van tests met meerdere parameters, op locatie analyseren op onze smartphones. Vervolgens kunnen wij een grafiek maken met daarin de meetgegevens afgezet tegen de tijd, om te beoordelen of de verschillen in de meetwaarden tot een defect kunnen leiden of dat zij alleen te wijten zijn aan milieukwesties binnen of buiten de installaties. Het beste van alles is dat ik meetwaarden van al mijn technici in realtime op mijn smartphone kan zien en waar nodig snel extra begeleiding kan geven.

Fluke Connect-instrumenten voor technici van nutsbedrijven in de buitendienst, met apparatuur en teams op afstand:

 • Een v3000 FC-spanningsmodule en een a3001 FC iFlex-stroommodule voor het meten van elektrische basisgegevens en het opslaan daarvan in de cloud
 • 805 trillingsmeter voor het snel meten van trillingen van belangrijke mechanische apparatuur en het opslaan van de gegevens in de cloud voor beoordeling door het management
 • Ti400 infraroodcamera voor het maken van warmtebeelden van elektromechanische apparatuur, het vergelijken daarvan met basis-warmtebeelden in een bestand in de app en het ter beoordeling doorsturen daarvan naar het management

Terug naar verhalen

portrait-tech-1

Senior technisch manager

Ontwikkeling en beheer van commerciële kantoorgebouwen

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijkse bedrijf en onderhoud van een kantoortoren van 116.130 vierkante meter. Onze huurders verwachten dat alle systemen 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Wij moeten in staat zijn om snel en gemakkelijk alle systemen, elektrisch, mechanisch en HVAC, te onderzoeken en bewaken.

Dit kunnen wij doen met Fluke Connect-instrumenten. Of het nu met de Fluke Connect-stroom- of spanningsmodules, de iFlex-stroomtang, de DMM of de voor wireless communicatie geschikte warmtebeeldcamera's van Fluke is: wij kunnen er sneller, slimmer en veiliger door werken. Wij hoeven de modules alleen aan de apparatuur te bevestigen en op een veilige afstand te gaan staan om daar de resultaten op een smartphone af te lezen. De bewaking van drie fasen zal absoluut veel tijd voor het oplossen van problemen besparen. En dat zal ook de mogelijkheid om op de smartphone in te zoomen op de grafiek doen. Plus door realtime-meetwaarden via de cloud te vergelijken met historische gegevens, zullen wij dag in dag uit potentiële problemen voorblijven.

Fluke Connect-instrumenten voor onderhoud in grote commerciële gebouwen:

 • Een v3000 FC-spanningsmodule en een a3001 FC iFlex-stroommodule voor het buiten de elektrisch gevaarlijke zone doormeten van stroomkringen en het opslaan van de gegevens in de cloud om ze met het team te delen
 • Een v3001 DC-spanningsmodule voor het testen van noodstroomsystemen en het opslaan van de gegevens over de gereedheid ervan in de cloud
 • Een t3000 temperatuurmodule voor het testen van de verwarming, koeling en sensoren van een HVAC-installatie
 • 805 trillingsmeter voor het snel meten van trillingen van belangrijke mechanische apparatuur en het opslaan van de gegevens in de cloud voor beoordeling door het management
 • Ti125 infraroodcamera voor het maken van warmtebeelden van elektromechanische apparatuur, het vergelijken daarvan met basis-warmtebeelden in een bestand in de app en het ter beoordeling doorsturen daarvan naar het management

Terug naar verhalen

portrait-tech-1

Hoofd elektrische instrumentatie

Cementfabriek

Hoe voor Fluke Connect® geschikte meetinstrumenten mijn werk gemakkelijker zullen maken?

Zij zullen mijn tijd van probleem naar oplossing aanzienlijk verkorten.

Ik beheer alle instrumentatie van de regelsystemen, de bewakingssystemen en de beheersystemen voor het materiaalgewicht en ik houd toezicht op alle elektrische installaties, alle onderhoud en alle upgrades in de fabriek. Fluke Connect bespaart mij tijd en stelt mij beter in staat om toezicht te houden. Doordat ik in realtime op mijn smartphone of tablet vanaf de andere kant van de fabriek of honderden kilometers ver weg kan zien wat mijn technici zien, kan ik werkelijk op twee plaatsen tegelijk zijn.

Wij archiveren erg veel onderhoudsresultaten en gegevens in ons computergestuurde onderhoudsbeheersysteem (CMMS), maar wij kunnen er geen meervoudige gelijktijdige metingen zoals metingen aan drie fasen mee registreren. Met Fluke Connect kunnen gemakkelijk de resultaten van alle drie de fasen tegelijk worden geregistreerd, in een grafiek worden opgenomen en in Fluke Connect worden geassocieerd met de doorgemeten apparatuur.

De mogelijkheid om op één plek toegang te krijgen tot alle meetwaarden en ze in relatie met elkaar te zien, zal het storingzoeken en onderhoud zeker bespoedigen.

Fluke Connect-instrumenten voor instrumentatie in batchprocessen:

 • Een v3000 FC-spanningsmodule en een a3001 FC iFlex-stroommodule voor het uitvoeren van belastingstudies aan drie fasen en voor opslag in de cloud voor vergelijking met de basisgegevens
 • Twee v3001 DC-spanningsmodules voor gelijktijdige tweepunts-metingen in een regelkring
 • Een t3000 temperatuurmodule voor het testen van sensoren

Terug naar verhalen