Fluke Connect

portrait-tech-1

Veiledende elektriker i felten

Tilberedning av mat

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg vedlikeholder FoU-anlegg og -utstyr og samarbeider med forskere om å utvikle nye prosesser. Fluke Connect hjelper oss med å takle to viktige utfordringer.

For det første vil vi ofte logge målinger fra strømførende laster for å identifisere problemer, men vi har vært begrenset av sikkerhetshensyn. Vi kan installere Fluke Connect-modulene på lasten og deretter flytte oss i trygg avstand eller til og med ut av bygningen og vise resultatene på en smarttelefon.

For det andre ble anleggsledelsen satt ut under den økonomiske nedgangen, og vi har bare et minimum av feilsøkingsansatte internt. Den interne staben har kjørt korrelasjonsundersøkelser for å kunne forutse potensielle problemer på en bedre måte. Med Fluke Connect kan vi sammenligne sanntidsdata fra flere FC-moduler (og video) med dataene som er arkivert i skyen, og få en omfattende oversikt over systemtilstanden.

Fluke Connect-verktøy for små team for elektrisk vedlikehold innen næringsmiddelindustrien:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul for å foreta og lagre enkle avlesninger av fasespenning utenfor lysbueområdet
 • Tre a3000 FC-strømmoduler for å foreta og lagre trefasemålinger – lastundersøkelser og så videre.
 • Ti125 infrarødt kamera for å ta, lagre og feltreferere termiske bilder av viktig utstyr

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Vedlikeholdsansvarlig

Behandling av avløpsvann

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jobben min er å sikre at anlegget for behandling av avløpsvann drives med topp effektivitet døgnet rundt. Det krever kontinuerlig rutinemessig og reaktivt vedlikehold, og teamet må ha gode feilsøkingsverktøy, grunnleggende historiske data og oppdaterte utstyrsregistre, slik at de kan finne og løse problemer på stedet.

Anlegget utvides, og vi må justere nytt utstyr etter hvert som det kommer inn. Fluke Connect-systemet hjelper oss med å oppnå alt dette. Vi kan bruke modulene til å logge en kjøring med normal og maksimal last og bruke opptil seks Fluke Connect-moduler til å beregne reaktiv effekt fra volt x ampere. Alle resultatene vises direkte på smarttelefonene, og vi kan legge til notater i målingene. Flere medlemmer av teamet kan dele måleinformasjon og samarbeide om en løsning fra motsatte sider av anlegget, noe som kan redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Trådløse Fluke Connect-verktøy for anlegg for avløpsvann:

 • Tre v3000 FC-spenningsmoduler og a3001 FC iFlex-strømmoduler for utføring av lastundersøkelser og lagring i skyen for sammenligning av grunndata
 • 805 vibrasjonsmåler for å foreta og lagre vibrasjonsgrunnmålinger for mekanisk utstyr
 • Ti400 infrarødt kamera for å fange opp og lagre grunnvarmesignaturer for elektromekanisk utstyr, som senere skift kan bruke som referanse

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Ansvarlig for mekaniske teknikere

Vannverk

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg holder oppsyn med elektriske/mekaniske teknikere i vanndistrikter over hele delstaten. Vi må dokumentere målingene i CMMS-systemet, noe som krever at vi skriver ned målingene i felten og skriver dem inn i systemet. Dette er tidkrevende og danner grunnlag for feil.

Med Fluke Connect-systemet kan vi automatisk registrere, ordne og laste opp målinger i felten, uten å ha med oss skriveplate eller notatblokk. Vi kan analysere resultatene, og til og med teste med flere parametre, på stedet med smarttelefonene. Deretter kan vi lage grafer av måledataene over tid for å vurdere om variasjonene i målingene kan føre til en feil, eller om de bare skyldes miljøproblemer i eller utenfor anleggene. Det beste er at jeg kan se målingene fra alle teknikerne i sanntid på smarttelefonen og raskt gi ekstra veiledning ved behov.

Fluke Connect-verktøy for feltbruk med eksternt utstyr og team:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul og a3001 FC iFlex-strømmodul for å foreta og lagre grunnleggende elektriske avlesninger i skyen
 • 805 vibrasjonsmåler for rask utføring av vibrasjonsavlesninger på viktig mekanisk utstyr og lagring av data i skyen for gjennomgang av ledelsen
 • Ti400 infrarødt kamera for å ta termiske bilder av elektromekanisk utstyr, sammenligne med arkiverte grunnbilder i appen og sende til gjennomgang av ledelsen

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Overordnet teknisk sjef

Kommersielt kontor for eiendomsutvikling og -ledelse

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av 381 000 kvadratmeter kontorbygg. Leietakerne våre forventer at alle systemer er tilgjengelige døgnet rundt. Vi må kunne feilsøke og overvåke alle systemer raskt og enkelt, både elektriske, mekaniske og VVS.

Vi kan bruke Fluke Connect-verktøy til å oppnå dette. Vi kan arbeide raskere, smartere og tryggere, uansett om det er snakk om Fluke Connect-modulene for ampere eller volt, iFlex-strømproben eller DMM, eller trådløsaktiverte Fluke-termokameraer. Vi knytter ganske enkelt modulene til utstyret og flytter oss til trygg avstand, der vi viser resultatene på en smarttelefon. Trefaseovervåking vil definitivt spare tid for løsing av problemer. Dette gjelder også muligheten til å zoome inn på grafen på smarttelefonen. I tillegg kan vi sammenligne sanntidsmålinger med historiske data via skyen, noe som bidrar til at vi holder oversikt over potensielle problemer hele døgnet.

Fluke Connect-verktøy for vedlikehold av kommersielle bygninger i stor skala:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul og én a3001 FC iFlex-strømmodul for utføring av kretstester utenfor den elektriske faresonen og lagring av dataene i skyen for deling i teamet
 • Én v3001 DC-spenningsmodul for testing av reservestrømsystemer og lagring av klarhetsresultater i skyen
 • Én t3000-temperaturmodul for testing av VVS-oppvarming, -nedkjøling og -sensorer
 • 805 vibrasjonsmåler for rask utføring av vibrasjonsavlesninger på viktig mekanisk utstyr og lagring av data i skyen for gjennomgang av ledelsen
 • Ti125 infrarødt kamera for å ta termobilder av elektromekanisk utstyr, sammenligne med arkiverte grunnbilder i appen og sende til gjennomgang av ledelsen

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Ansvarlig for elektrisk instrumentering

Sementproduksjon

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg har ansvaret for all instrumentering som er involvert i systemer for behandling av styring, overvåking og materialveiing, og jeg har oppsyn med alle elektriske installasjoner, vedlikehold og oppgraderinger på produksjonsanlegget. Fluke Connect sparer tid og forbedrer oppsynsmulighetene. Når jeg kan se det teknikerne ser, i sanntid fra smarttelefonen eller nettbrettet på den andre siden av anlegget eller hundrevis av kilometer unna, kan jeg virkelig være på to steder samtidig.

Vi arkiverer mange vedlikeholdsresultater og -data i CMMS-systemet (Computerized Maintenance Management Software), men vi kan ikke registrere flere samtidige målinger, for eksempel trefase. Med Fluke Connect er det enkelt å fange opp alle de tre fasene samtidig, lage graf av dem og tildele dem til utstyret som måles i Fluke Connect.

Muligheten til å få tilgang til alle målingene fra ett sted og se dem i forhold til hverandre vil definitivt gjøre feilsøkingen og vedlikeholdet raskere.

Fluke Connect-verktøy for instrumentering med bunkeprosesser:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul og én a3001 FC iFlex-strømmodul for utføring av trefase lasteundersøkelser og lagring i skyen for sammenligning av grunndata
 • To v3001 DC-spenningsmoduler for samtidige topunktsmålinger i en kontrollsløyfe
 • Én t3000-temperaturmodul for sensortesting

Tilbake til historier