Fluke Connect

portrait-tech-1

Signalmontør

Transport

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Min jobb er å vedlikeholde og feilsøke alt signalutstyret for området jeg jobber i. Jeg overvåker og vedlikeholder de elektriske vekslerne på togsporene for å holde utstyret i gang, redusere tiden som brukes på rutinemessig vedlikehold, forenkle driften og opprettholde sikkerheten for publikum.

Fluke Connect er en intelligent og rask måte vi kan koordinere innsatsen på. Det er et trådløst verktøy som fungerer med smarttelefonene, via en programvaretjeneste som gjør at vi kan samarbeide, kommunisere, visualisere og dele informasjon, fange opp nøkkeldata, spore trender og feilsøke utstyr eksternt.

Med Fluke Connect tar det bare to uker for to av oss å utføre kvartalskontroller på nesten 30 utstyrsdeler. Jobbsikkerheten er helt sikkert tredoblet, ettersom jeg bruker to tredjedeler mindre tid i nærheten av høyspenning. Og når jeg har installert måleren, kan jeg komme meg unna kjørende tog i stedet for å måtte stoppe dem mens jeg utfører viktige målinger.

Fluke Connect-verktøy for signal- og vekselvedlikehold

 • Én v3000 FC-spenningsmodul og én a3001 FC iFlex-strømmodul for utføring av kretstester utenfor den elektriske faresonen og lagring av dataene i skyen for deling i teamet
 • To v3001 DC-spenningsmoduler for samtidige topunktsmålinger i en kontrollsløyfe

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Ansvarlig for mekaniske teknikere

Vannverk

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg holder oppsyn med elektriske/mekaniske teknikere i vanndistrikter over hele delstaten. Vi må dokumentere målingene i CMMS-systemet, noe som krever at vi skriver ned målingene i felten og skriver dem inn i systemet. Dette er tidkrevende og danner grunnlag for feil.

Med Fluke Connect-systemet kan vi automatisk registrere, ordne og laste opp målinger i felten, uten å ha med oss skriveplate eller notatblokk. Vi kan analysere resultatene, og til og med teste med flere parametre, på stedet med smarttelefonene. Deretter kan vi lage grafer av måledataene over tid for å vurdere om variasjonene i målingene kan føre til en feil, eller om de bare skyldes miljøproblemer i eller utenfor anleggene. Det beste er at jeg kan se målingene fra alle teknikerne i sanntid på smarttelefonen og raskt gi ekstra veiledning ved behov.

Fluke Connect-verktøy for feltbruk med eksternt utstyr og team:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul og a3001 FC iFlex-strømmodul for å foreta og lagre grunnleggende elektriske avlesninger i skyen
 • 805 vibrasjonsmåler for rask utføring av vibrasjonsavlesninger på viktig mekanisk utstyr og lagring av data i skyen for gjennomgang av ledelsen
 • Ti400 infrarødt kamera for å ta termiske bilder av elektromekanisk utstyr, sammenligne med arkiverte grunnbilder i appen og sende til gjennomgang av ledelsen

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Vedlikeholdsansvarlig

Behandling av avløpsvann

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jobben min er å sikre at anlegget for behandling av avløpsvann drives med topp effektivitet døgnet rundt. Det krever kontinuerlig rutinemessig og reaktivt vedlikehold, og teamet må ha gode feilsøkingsverktøy, grunnleggende historiske data og oppdaterte utstyrsregistre, slik at de kan finne og løse problemer på stedet.

Anlegget utvides, og vi må justere nytt utstyr etter hvert som det kommer inn. Fluke Connect-systemet hjelper oss med å oppnå alt dette. Vi kan bruke modulene til å logge en kjøring med normal og maksimal last og bruke opptil seks Fluke Connect-moduler til å beregne reaktiv effekt fra volt x ampere. Alle resultatene vises direkte på smarttelefonene, og vi kan legge til notater i målingene. Flere medlemmer av teamet kan dele måleinformasjon og samarbeide om en løsning fra motsatte sider av anlegget, noe som kan redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Trådløse Fluke Connect-verktøy for anlegg for avløpsvann:

 • Tre v3000 FC-spenningsmoduler og a3001 FC iFlex-strømmoduler for utføring av lastundersøkelser og lagring i skyen for sammenligning av grunndata
 • 805 vibrasjonsmåler for å foreta og lagre vibrasjonsgrunnmålinger for mekanisk utstyr
 • Ti400 infrarødt kamera for å fange opp og lagre grunnvarmesignaturer for elektromekanisk utstyr, som senere skift kan bruke som referanse

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Veiledende elektriker i felten

Tilberedning av mat

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg vedlikeholder FoU-anlegg og -utstyr og samarbeider med forskere om å utvikle nye prosesser. Fluke Connect hjelper oss med å takle to viktige utfordringer.

For det første vil vi ofte logge målinger fra strømførende laster for å identifisere problemer, men vi har vært begrenset av sikkerhetshensyn. Vi kan installere Fluke Connect-modulene på lasten og deretter flytte oss i trygg avstand eller til og med ut av bygningen og vise resultatene på en smarttelefon.

For det andre ble anleggsledelsen satt ut under den økonomiske nedgangen, og vi har bare et minimum av feilsøkingsansatte internt. Den interne staben har kjørt korrelasjonsundersøkelser for å kunne forutse potensielle problemer på en bedre måte. Med Fluke Connect kan vi sammenligne sanntidsdata fra flere FC-moduler (og video) med dataene som er arkivert i skyen, og få en omfattende oversikt over systemtilstanden.

Fluke Connect-verktøy for små team for elektrisk vedlikehold innen næringsmiddelindustrien:

 • Én v3000 FC-spenningsmodul for å foreta og lagre enkle avlesninger av fasespenning utenfor lysbueområdet
 • Tre a3000 FC-strømmoduler for å foreta og lagre trefasemålinger – lastundersøkelser og så videre.
 • Ti125 infrarødt kamera for å ta, lagre og feltreferere termiske bilder av viktig utstyr

Tilbake til historier