Fluke Connect

portrait-tech-1

Ansvarlig for elektrisk instrumentering

Sementproduksjon

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg har ansvaret for all instrumentering som er involvert i systemer for behandling av styring, overvåking og materialveiing, og jeg har oppsyn med alle elektriske installasjoner, vedlikehold og oppgraderinger på produksjonsanlegget. Fluke Connect sparer tid og forbedrer oppsynsmulighetene. Når jeg kan se det teknikerne ser, i sanntid fra smarttelefonen eller nettbrettet på den andre siden av anlegget eller hundrevis av kilometer unna, kan jeg virkelig være på to steder samtidig.

Vi arkiverer mange vedlikeholdsresultater og -data i CMMS-systemet (Computerized Maintenance Management Software), men vi kan ikke registrere flere samtidige målinger, for eksempel trefase. Med Fluke Connect er det enkelt å fange opp alle de tre fasene samtidig, lage graf av dem og tildele dem til utstyret som måles i Fluke Connect.

Muligheten til å få tilgang til alle målingene fra ett sted og se dem i forhold til hverandre vil definitivt gjøre feilsøkingen og vedlikeholdet raskere.

Fluke Connect-verktøy for instrumentering med bunkeprosesser:

  • Én v3000 FC-spenningsmodul og én a3001 FC iFlex-strømmodul for utføring av trefase lasteundersøkelser og lagring i skyen for sammenligning av grunndata
  • To v3001 DC-spenningsmoduler for samtidige topunktsmålinger i en kontrollsløyfe
  • Én t3000-temperaturmodul for sensortesting

Tilbake til historier

portrait-tech-1

Overordnet teknisk sjef

Kommersielt kontor for eiendomsutvikling og -ledelse

Hvordan vil Fluke Connect®-aktiverte testverktøy gjøre jobben min enklere?

De bidrar til å redusere tiden fra problem til løsning betydelig.

Jeg har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av 381 000 kvadratmeter kontorbygg. Leietakerne våre forventer at alle systemer er tilgjengelige døgnet rundt. Vi må kunne feilsøke og overvåke alle systemer raskt og enkelt, både elektriske, mekaniske og HVAC.

Vi kan bruke Fluke Connect-verktøy til å oppnå dette. Vi kan arbeide raskere, smartere og tryggere, uansett om det er snakk om Fluke Connect-modulene for ampere eller volt, iFlex-strømproben eller DMM, eller trådløsaktiverte Fluke-termokameraer. Vi knytter ganske enkelt modulene til utstyret og flytter oss til trygg avstand, der vi viser resultatene på en smarttelefon. Trefaseovervåking vil definitivt spare tid for løsing av problemer. Dette gjelder også muligheten til å zoome inn på grafen på smarttelefonen. I tillegg kan vi sammenligne sanntidsmålinger med historiske data via skyen, noe som bidrar til at vi holder oversikt over potensielle problemer hele døgnet.

Fluke Connect-verktøy for vedlikehold av kommersielle bygninger i stor skala:

  • Én v3000 FC-spenningsmodul og én a3001 FC iFlex-strømmodul for utføring av kretstester utenfor den elektriske faresonen og lagring av dataene i skyen for deling i teamet
  • Én v3001 DC-spenningsmodul for testing av reservestrømsystemer og lagring av klarhetsresultater i skyen
  • Én t3000-temperaturmodul for testing av VVS-oppvarming, -nedkjøling og -sensorer
  • 805 vibrasjonsmåler for rask utføring av vibrasjonsavlesninger på viktig mekanisk utstyr og lagring av data i skyen for gjennomgang av ledelsen
  • Ti125 infrarødt kamera for å ta termobilder av elektromekanisk utstyr, sammenligne med arkiverte grunnbilder i appen og sende til gjennomgang av ledelsen

Tilbake til historier