Fluke Connect

portrait-tech-1

Elektryk inspektor pola

Przetwórstwo spożywcze

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Konserwuję urządzenia i wyposażenie służące do prac badawczo-rozwojowych oraz współpracuję z naukowcami podczas opracowywania nowych procesów. Fluke Connect pomaga nam stawić czoło dwóm głównym wyzwaniom.

Po pierwsze, często chcemy rejestrować pomiary obciążeń pod napięciem, ale jesteśmy ograniczeni kwestiami bezpieczeństwa. Obecnie możemy skonfigurować moduły Fluke Connect na obciążeniu, a następnie odsunąć się na bezpieczną odległość lub nawet wyjść z budynku i obejrzeć wyniki na smartfonie.

Po drugie, zarządzanie naszymi urządzeniami zostało w czasach kryzysu ekonomicznego zlecone firmie zewnętrznej i obecnie posiadamy tylko niewielki personel zajmujący się wyszukiwaniem i usuwaniem awarii. W celu lepszego przewidywania potencjalnych problemów, personel naszej firmy prowadzi badania przekrojowe w czasie. Dzięki Fluke Connect możemy porównać bieżące dane z wielu modułów FC (i filmy) z naszymi danymi zarchiwizowanymi w chmurze w celu uzyskania kompleksowego wglądu w stan naszego systemu.

Narzędzia Fluke Connect dla małych zespołów zajmujących się konserwacją w przetwórstwie spożywczym:

 • Jeden moduł napięcia v3000 FC do rejestracji i zapisywania jednofazowych odczytów napięcia poza strefą łuku przepięcia.
 • Trzy moduły prądu a3000 FC do rejestracji i zapisywania trójfazowych pomiarów – badania obciążenia, asymetrii obciążenia, itp.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti125 do rejestracji, zapisywania i porównywania na bieżąco obrazów termicznych urządzeń o znaczeniu krytycznym.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Kierownik serwisu

Oczyszczalnia ścieków

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Moim zadaniem jest zagwarantowanie, że nasza oczyszczalnia ścieków będzie pracować ze szczytową wydajnością przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Wymaga to stałej konserwacji okresowej i reaktywnej, a mój zespół musi posiadać dobre narzędzia do rozwiązywania problemów, podstawowe dane przekrojowe, a także aktualne zapisy dotyczące wyposażenia, aby wyszukiwać i usuwać awarie na miejscu.

Nasz zakład rozwija się, więc musimy dodawać nowy sprzęt podstawowy. System Fluke Connect ułatwia realizację tych zadań. Możemy skorzystać z modułów do rejestracji przy normalnym i maksymalnym obciążeniu oraz wykorzystywać do sześciu modułów Fluke do szacowania mocy biernej na podstawie napięcia i prądu. Wszystkie wyniki są dostępne na naszych smartfonach i możemy dodawać notatki do wyników pomiarów. Członkowie zespołu mogą wymieniać między sobą informacje dotyczące pomiarów i współpracować nad rozwiązaniem problemu z przeciwległych końców zakładu, co znacznie skraca czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Bezprzewodowe narzędzia Fluke Connect do zastosowań w instalacjach ściekowych:

 • Trzy moduły napięcia v3000 FC i trzy moduły prądu a3001 FC iFlex do badania obciążenia i zapisywania w chmurze do porównań bazowych.
 • Wibrometr 805 do pobierania i zapisywania podstawowych danych dotyczących drgań sprzętu mechanicznego.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti400 do rejestracji i zapisywania i obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych do późniejszych porównań z danymi referencyjnymi.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Inspektor nadzoru technicznego

Wodociągi

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Nadzoruję wielu elektryków/mechaników pracujących w wodociągach na terenie całego stanu. Zapisujemy nasze pomiary w systemie CMMS, który wymaga zapisywania pomiarów w terenie, a następnie wprowadzania ich do systemu. Jest to czasochłonne zajęcie i stwarza okazję do błędów.

W przypadku systemu Fluke Connect możemy automatycznie rejestrować, organizować i przesłać wyniki pomiarów w terenie, bez korzystania z notatnika czy notebooka. Jesteśmy w stanie analizować wyniki nawet wieloparametrowych testów w terenie na naszych smartfonach. Następnie możemy stworzyć szeregi czasowe pomiarów w celu dokonania oceny, aby stwierdzić, czy zmienność pomiarów może prowadzić do nieprawidłowego działania lub są to wyłącznie kwestie środowiskowe lub zewnętrzne względem zakładu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że widzę pomiary dokonywane przez wszystkich techników w czasie rzeczywistym na moim smarfonie i szybko mogę udzielić im dodatkowych wskazówek, zależnie od potrzeb.

Narzędzia Fluke Connect do pomiarów w terenie z oprzyrządowaniem kierowanym zdalnie, przeznaczone dla zespołów:

 • Jeden moduł napięcia v3000 FC i jeden moduł prądu a3001 FC iFlex do rejestracji i zapisywania podstawowych odczytów elektrycznych w chmurze.
 • Wibrometr 805 do szybkich odczytów wibracji istotnych urządzeń mechanicznych i zapisywania danych w chmurze do wiadomości kadry zarządzającej.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti400 do rejestracji obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych, porównywania z podstawowymi obrazami znajdującymi się w pliku aplikacji i przekazywania do wiadomości kadry zarządzającej.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Starszy kierownik techniczny

Biuro handlowe dewelopera i zarząd

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Jestem odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie i konserwację 1,25 mln stóp kwadratowych powierzchni biurowca. Nasi dzierżawcy oczekują, że wszystkie systemy będą dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Musimy być w stanie łatwo i szybko wyszukiwać i usuwać awarie oraz monitorować wszystkie systemy elektryczne, mechaniczne oraz HVAC.

Za pomocą narzędzi Fluke Connect możemy tego dokonać. Niezależnie od tego czy są to moduły napięcia lub moduły prądu Fluke Connect, sondy prądowe iFlex, multimetry cyfrowe czy bezprzewodowe kamery na podczerwień Fluke, możemy dzięki mim pracować szybciej, sprawniej i bezpieczniej. Po prostu podłączamy moduły do sprzętu i odsuwamy się na bezpieczną odległość, aby wyświetlić wyniki w smartfonie. Trójfazowe monitorowanie zdecydowanie skraca rozwiązywanie problemów. Dotyczy to także możliwości powiększenia wykresu w smartfonie. Możliwość porównania pomiarów w czasie rzeczywistym do danych historycznych poprzez chmurę ułatwia nam kontrolę nad potencjalnymi problemami przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Narzędzia Fluke Connect do konserwacji dużych budynków komercyjnych:

 • Po jednym module napięcia v3000 FC i jednym module prądu a3001 FC iFlex do prowadzenia testów obwodu poza strefą zagrożenia elektrycznego i zapisywania danych w chmurze do grupowego udostępniania.
 • Jeden moduł napięcia v3001 DC do testowania systemów zasilania awaryjnego oraz zapisu wyników gotowości w chmurze.
 • Jeden moduł temperatury t3000 do testowania ogrzewania, chłodzenia (HVAC) i czujników.
 • Wibrometr 805 do szybkich odczytów wibracji istotnych urządzeń mechanicznych i zapisywania danych w chmurze do wiadomości kadry zarządzającej.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti125 do rejestracji obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych, porównywania z podstawowymi obrazami w pliku aplikacji i przekazywania do wiadomości kadry zarządzającej.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Inspektor oprzyrządowania elektrycznego

Produkcja cementu

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Zarządzam całym oprzyrządowania zaangażowanym w kontrolę, monitorowanie i systemami zarządzania masą materiałów i nadzoruję wszystkie instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje w zakładzie produkcyjnym. System Fluke Connect oszczędza mój czas i zwiększa moją zdolność nadzorczą. Możliwość zobaczenia na moim smartfonie lub tablecie w czasie rzeczywistym tego samego, co widzą technicy z drugiej strony zakładu lub z odległości setek kilometrów naprawdę pozwala mi być w dwóch miejscach na raz.

Archiwizujemy wiele wyników konserwacji i danych w naszym systemie CMMS (Computerized Maintenance Management Software), ale nie pozwala on nam zapisywać kilku jednoczesnych pomiarów, np. trzech faz. System Fluke Connect ułatwia uchwycenie wszystkich trzech faz na raz, wykreślenie ich i połączenie ich w Fluke Connect z mierzonym urządzeniem.

Możliwość dostępu do wszystkich pomiarów z jednego miejsca i porównanie ich z wszystkimi innymi zdecydowanie przyspiesza wyszukiwanie i usuwanie awarii oraz konserwację.

Narzędzia Fluke Connect do wsadowej aparatury procesowej:

 • Jeden moduł napięcia v3000 FC i jeden moduł prądu a3001 FC iFlex do badania obciążenia trójfazowego i zapisywania w chmurze do porównań bazowych.
 • Dwa moduły napięcia v3001 DC do jednoczesnych dwupunktowych pomiarów w pętli sterującej.
 • Jeden moduł temperatury t3000 dla testowania czujnika.

Powrót do analizy przypadków