Fluke Connect

portrait-tech-1

Konserwator sygnalizacji

Transport

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Moim głównym zadaniem jest utrzymanie i rozwiązywanie problemów z wszystkimi urządzeniami sygnałowymi na moim terytorium. Monitoruję i konserwuję przełączniki elektryczne na torach kolejowych w celu utrzymania ruchu, zmniejszenia czasu konserwacji okresowej, uproszczenia obsługi i utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Fluke Connect to inteligentny i szybki sposób koordynowania naszych działań. Jest to bezprzewodowe narzędzie, które współpracuje z naszymi smartfonami za pośrednictwem wsparcia programowego, które umożliwia nam współpracę, komunikowanie się, wizualizację i udostępnianie informacji, rejestrację kluczowych danych, śledzenie trendów i zdalne rozwiązywanie problemów.

Dzięki zastosowaniu Fluke Connect kontrole kwartalne prawie 30 urządzeń zajmują nam zaledwie dwa tygodnie. Bezpieczeństwo pracy też zostaje zwiększone, ponieważ spędzam dwie trzecie mniej czasu w bezpośredniej bliskości wysokich napięć. Po zainstalowaniu miernika mogę usunąć się z drogi pociągów zamiast manewrować nimi podczas wykonywania kluczowych pomiarów.

Narzędzia Fluke Connect do konserwacji sygnałów i przełączników

 • Po jednym module napięcia v3000 FC i jednym module prądu a3001 FC iFlex do prowadzenia testów obwodu poza strefą zagrożenia elektrycznego i zapisywania danych w chmurze do grupowego udostępniania.
 • Dwa moduły napięcia v3001 DC do jednoczesnych dwupunktowych pomiarów w pętli sterującej.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Inspektor nadzoru technicznego

Wodociągi

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Nadzoruję wielu elektryków/mechaników pracujących w wodociągach na terenie całego stanu. Zapisujemy nasze pomiary w systemie CMMS, który wymaga zapisywania pomiarów w terenie, a następnie wprowadzania ich do systemu. Jest to czasochłonne zajęcie i stwarza okazję do błędów.

W przypadku systemu Fluke Connect możemy automatycznie rejestrować, organizować i przesłać wyniki pomiarów w terenie, bez korzystania z notatnika czy notebooka. Jesteśmy w stanie analizować wyniki nawet wieloparametrowych testów w terenie na naszych smartfonach. Następnie możemy stworzyć szeregi czasowe pomiarów w celu dokonania oceny, aby stwierdzić, czy zmienność pomiarów może prowadzić do nieprawidłowego działania lub są to wyłącznie kwestie środowiskowe lub zewnętrzne względem zakładu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że widzę pomiary dokonywane przez wszystkich techników w czasie rzeczywistym na moim smarfonie i szybko mogę udzielić im dodatkowych wskazówek, zależnie od potrzeb.

Narzędzia Fluke Connect do pomiarów w terenie z oprzyrządowaniem kierowanym zdalnie, przeznaczone dla zespołów:

 • Jeden moduł napięcia v3000 FC i jeden moduł prądu a3001 FC iFlex do rejestracji i zapisywania podstawowych odczytów elektrycznych w chmurze.
 • Wibrometr 805 do szybkich odczytów wibracji istotnych urządzeń mechanicznych i zapisywania danych w chmurze do wiadomości kadry zarządzającej.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti400 do rejestracji obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych, porównywania z podstawowymi obrazami znajdującymi się w pliku aplikacji i przekazywania do wiadomości kadry zarządzającej.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Kierownik serwisu

Oczyszczalnia ścieków

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Moim zadaniem jest zagwarantowanie, że nasza oczyszczalnia ścieków będzie pracować ze szczytową wydajnością przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Wymaga to stałej konserwacji okresowej i reaktywnej, a mój zespół musi posiadać dobre narzędzia do rozwiązywania problemów, podstawowe dane przekrojowe, a także aktualne zapisy dotyczące wyposażenia, aby wyszukiwać i usuwać awarie na miejscu.

Nasz zakład rozwija się, więc musimy dodawać nowy sprzęt podstawowy. System Fluke Connect ułatwia realizację tych zadań. Możemy skorzystać z modułów do rejestracji przy normalnym i maksymalnym obciążeniu oraz wykorzystywać do sześciu modułów Fluke do szacowania mocy biernej na podstawie napięcia i prądu. Wszystkie wyniki są dostępne na naszych smartfonach i możemy dodawać notatki do wyników pomiarów. Członkowie zespołu mogą wymieniać między sobą informacje dotyczące pomiarów i współpracować nad rozwiązaniem problemu z przeciwległych końców zakładu, co znacznie skraca czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Bezprzewodowe narzędzia Fluke Connect do zastosowań w instalacjach ściekowych:

 • Trzy moduły napięcia v3000 FC i trzy moduły prądu a3001 FC iFlex do badania obciążenia i zapisywania w chmurze do porównań bazowych.
 • Wibrometr 805 do pobierania i zapisywania podstawowych danych dotyczących drgań sprzętu mechanicznego.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti400 do rejestracji i zapisywania i obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych do późniejszych porównań z danymi referencyjnymi.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Elektryk inspektor pola

Przetwórstwo spożywcze

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Konserwuję urządzenia i wyposażenie służące do prac badawczo-rozwojowych oraz współpracuję z naukowcami podczas opracowywania nowych procesów. Fluke Connect pomaga nam stawić czoło dwóm głównym wyzwaniom.

Po pierwsze, często chcemy rejestrować pomiary obciążeń pod napięciem, ale jesteśmy ograniczeni kwestiami bezpieczeństwa. Obecnie możemy skonfigurować moduły Fluke Connect na obciążeniu, a następnie odsunąć się na bezpieczną odległość lub nawet wyjść z budynku i obejrzeć wyniki na smartfonie.

Po drugie, zarządzanie naszymi urządzeniami zostało w czasach kryzysu ekonomicznego zlecone firmie zewnętrznej i obecnie posiadamy tylko niewielki personel zajmujący się wyszukiwaniem i usuwaniem awarii. W celu lepszego przewidywania potencjalnych problemów, personel naszej firmy prowadzi badania przekrojowe w czasie. Dzięki Fluke Connect możemy porównać bieżące dane z wielu modułów FC (i filmy) z naszymi danymi zarchiwizowanymi w chmurze w celu uzyskania kompleksowego wglądu w stan naszego systemu.

Narzędzia Fluke Connect dla małych zespołów zajmujących się konserwacją w przetwórstwie spożywczym:

 • Jeden moduł napięcia v3000 FC do rejestracji i zapisywania jednofazowych odczytów napięcia poza strefą łuku przepięcia.
 • Trzy moduły prądu a3000 FC do rejestracji i zapisywania trójfazowych pomiarów – badania obciążenia, asymetrii obciążenia, itp.
 • Jedna kamera na podczerwień Ti125 do rejestracji, zapisywania i porównywania na bieżąco obrazów termicznych urządzeń o znaczeniu krytycznym.

Powrót do analizy przypadków