Fluke Connect

portrait-tech-1

Inspektor oprzyrządowania elektrycznego

Produkcja cementu

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Zarządzam całym oprzyrządowania zaangażowanym w kontrolę, monitorowanie i systemami zarządzania masą materiałów i nadzoruję wszystkie instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje w zakładzie produkcyjnym. System Fluke Connect oszczędza mój czas i zwiększa moją zdolność nadzorczą. Możliwość zobaczenia na moim smartfonie lub tablecie w czasie rzeczywistym tego samego, co widzą technicy z drugiej strony zakładu lub z odległości setek kilometrów naprawdę pozwala mi być w dwóch miejscach na raz.

Archiwizujemy wiele wyników konserwacji i danych w naszym systemie CMMS (Computerized Maintenance Management Software), ale nie pozwala on nam zapisywać kilku jednoczesnych pomiarów, np. trzech faz. System Fluke Connect ułatwia uchwycenie wszystkich trzech faz na raz, wykreślenie ich i połączenie ich w Fluke Connect z mierzonym urządzeniem.

Możliwość dostępu do wszystkich pomiarów z jednego miejsca i porównanie ich z wszystkimi innymi zdecydowanie przyspiesza wyszukiwanie i usuwanie awarii oraz konserwację.

Narzędzia Fluke Connect do wsadowej aparatury procesowej:

  • Jeden moduł napięcia v3000 FC i jeden moduł prądu a3001 FC iFlex do badania obciążenia trójfazowego i zapisywania w chmurze do porównań bazowych.
  • Dwa moduły napięcia v3001 DC do jednoczesnych dwupunktowych pomiarów w pętli sterującej.
  • Jeden moduł temperatury t3000 dla testowania czujnika.

Powrót do analizy przypadków

portrait-tech-1

Starszy kierownik techniczny

Biuro handlowe dewelopera i zarząd

W jaki sposób narzędzia testujące Fluke Connect® ułatwiają mi pracę?

Skracają one znacznie czas od stwierdzenia problemu do rozwiązania.

Jestem odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie i konserwację 1,25 mln stóp kwadratowych powierzchni biurowca. Nasi dzierżawcy oczekują, że wszystkie systemy będą dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Musimy być w stanie łatwo i szybko wyszukiwać i usuwać awarie oraz monitorować wszystkie systemy elektryczne, mechaniczne oraz HVAC.

Za pomocą narzędzi Fluke Connect możemy tego dokonać. Niezależnie od tego czy są to moduły napięcia lub moduły prądu Fluke Connect, sondy prądowe iFlex, multimetry cyfrowe czy bezprzewodowe kamery na podczerwień Fluke, możemy dzięki mim pracować szybciej, sprawniej i bezpieczniej. Po prostu podłączamy moduły do sprzętu i odsuwamy się na bezpieczną odległość, aby wyświetlić wyniki w smartfonie. Trójfazowe monitorowanie zdecydowanie skraca rozwiązywanie problemów. Dotyczy to także możliwości powiększenia wykresu w smartfonie. Możliwość porównania pomiarów w czasie rzeczywistym do danych historycznych poprzez chmurę ułatwia nam kontrolę nad potencjalnymi problemami przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Narzędzia Fluke Connect do konserwacji dużych budynków komercyjnych:

  • Po jednym module napięcia v3000 FC i jednym module prądu a3001 FC iFlex do prowadzenia testów obwodu poza strefą zagrożenia elektrycznego i zapisywania danych w chmurze do grupowego udostępniania.
  • Jeden moduł napięcia v3001 DC do testowania systemów zasilania awaryjnego oraz zapisu wyników gotowości w chmurze.
  • Jeden moduł temperatury t3000 do testowania ogrzewania, chłodzenia (HVAC) i czujników.
  • Wibrometr 805 do szybkich odczytów wibracji istotnych urządzeń mechanicznych i zapisywania danych w chmurze do wiadomości kadry zarządzającej.
  • Jedna kamera na podczerwień Ti125 do rejestracji obrazów termicznych urządzeń elektromechanicznych, porównywania z podstawowymi obrazami w pliku aplikacji i przekazywania do wiadomości kadry zarządzającej.

Powrót do analizy przypadków