Fluke Connect

portrait-tech-1

Electrician supervizor de teren

Procesarea alimentelor

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Vom menţine unităţile şi echipamentele C-D şi vom colabora cu oamenii de ştiinţă pentru dezvoltarea de procese noi. Fluke Connect ne ajută să abordăm două provocări majore.

În primul rând, avem deseori intenţia de a înregistra măsurătorile de la sarcinile sub tensiune în vederea identificării problemelor, însă am fost limitaţi de considerente legate de siguranţă. Putem să configurăm modulele Fluke Connect la sarcină şi apoi să ne deplasăm la o anumită distanţă sau chiar în afara clădirii şi să vizualizăm rezultatele pe un smartphone.

În al doilea rând, sistemul nostru de gestionare a unităţilor a fost externalizat în timpul recesiunii economice şi dispunem doar de un personal de depanare intern minimal. Pentru a prezice mai bine potenţialele probleme, personalul nostru intern efectuează studii longitudinale. Cu ajutorul Fluke Connect putem să comparăm date în timp real provenite de la module FC (şi video) multiple cu datele noastre arhivate în cloud, pentru a obţine o imagine cuprinzătoare a viabilităţii sistemului nostru.

Instrumente Fluke Connect pentru echipe mici de întreţinere electrică în procesarea alimentelor:

 • Un modul de tensiune v3000 FC pentru preluarea şi salvarea citirilor de tensiune într-o singură fază în afara zonei arcului electric.
 • Trei module de curent a3000 FC pentru preluarea şi salvarea măsurătorilor în trei faze – studii de sarcină, dezechilibru etc.
 • Camera cu infraroşu Ti125 pentru preluarea, salvarea şi consultarea în teren a imaginilor termice ale echipamentelor critice

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Supervizor de întreţinere

Epurarea apelor reziduale

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Sarcina mea este să asigur că instalaţia noastră de epurare a apelor reziduale funcţionează cu eficienţă maximă 24 din 24, 7 zile din 7. Acest lucru presupune o rutină constantă şi întreţinere reactivă, iar echipa mea trebuie să dispună de instrumente de depanare eficiente, date istorice de referinţă şi înregistrări actualizate privind echipamentele, astfel încât echipa să poată rezolva problemele pe loc.

Fabrica noastră se extinde, de aceea trebuie să stabilim nivelul de referinţă al noului echipament pe măsură ce acesta intră. Sistemul Fluke Connect ne ajută să realizăm toate acestea. Putem utiliza modulele pentru a înregistra o execuţie la sarcina normală şi maximă şi putem utiliza până la şase module Fluke Connect pentru a estima puterea reactivă de la volţi x amperi. Toate rezultatele se află în smartphone şi putem adăuga note la măsurători. Informaţiile privind măsurătorile pot fi partajate între mai mulţi membri ai echipei, iar aceştia pot colabora pentru o soluţie aflându-se în zone opuse ale fabricii, ceea ce poate reduce mult timp necesar soluţionării problemelor.

Instrumente wireless Fluke Connect pentru instalaţii de epurare a apelor reziduale:

 • Trei module de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru efectuarea de studii de sarcină şi salvarea în cloud în vederea comparării cu nivelurile de referinţă
 • Vibrometrul 805 pentru preluarea şi salvarea datelor de referinţă privind vibraţia mecanică a echipamentului
 • Camera cu infraroşu Ti400 pentru preluarea şi salvarea semnăturilor termice de referinţă ale echipamentului electromecanic, pentru comutări ulterioare la nivelul de referinţă

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Tehnician mecanic coordonator

Compania de apă

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Sarcina mea este de a supraveghea mai mulţi tehnicieni electrici/mecanici din districte hidrografice ale statului. Trebuie să înregistrăm măsurătorile în sistemul CMMS, ceea ce presupune scrierea măsurătorilor în teren şi introducerea acestora în sistem. Aceasta necesită mult timp şi creează riscul unor erori.

Cu ajutorul sistemului Fluke Connect, putem înregistra, organiza încărca automat măsurătorile din teren fără a purta un caiet sau un clipboard. Putem analiza rezultatele - chiar şi testele cu parametri multipli - la faţa locului, pe smartphone-urile noastre. Apoi, puteam realiza grafice ale datelor măsurătorilor în funcţie de timp, pentru a stabili dacă variaţiile măsurătorilor pot conduce la defecţiuni sau se datorează pur şi simplu unor probleme de mediu din interiorul sau din afara unităţilor. Cel mai important, pot să văd în timp real măsurătorile transmise de oricare dintre tehnicienii mei pe smartphone-ul meu şi să furnizez îndrumări suplimentare, dacă este necesar.

Instrumente Fluke Connect pentru utilităţi de teren cu echipamente şi echipe la distanţă:

 • Un modul de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru preluarea şi salvarea în cloud a citirilor electrice de bază
 • Vibrometrul 805 pentru preluarea citirilor privind echipamentele mecanice importante şi salvarea datelor în cloud pentru a fi revizuite de management
 • Camera cu infraroşu Ti400 pentru preluarea imaginilor termice ale echipamentului electromecanic, compararea cu imaginile de referinţă aflate în fişierul din aplicaţie şi transmiterea pentru a fi revizuite de management

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Manager superior de inginerie

Dezvoltarea şi gestionarea imobiliară a birourilor comerciale

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Eu răspund de funcţionarea şi întreţinerea zilnică a peste 1 milion de metri pătraţi de clădiri de birouri de mare înălţime. Chiriaşii noştri doresc ca toate sistemele să fie disponibile 24/7. Trebuie să fim capabili să monitorizăm şi să depanăm rapid şi cu uşurinţă toate sistemele (electrice, mecanice şi HVAC).

Pentru a realiza acest lucru, putem utiliza instrumentele Fluke Connect. Fie că este vorba de modulele Fluke Connect pe amperi sau volţi, de sonda de curent iFlex, de DMM sau de camerele cu termoviziune wireless Fluke, putem lucra mai rapid, mai inteligent şi în condiţii mai bune de siguranţă. Nu trebuie decât să prindem modulele de echipament şi să ne depărtăm la o distanţă sigură pentru a vedea rezultatele pe un smartphone. Monitorizarea în trei faze va aduce în mod evident economii de timp pentru soluţionarea problemelor. De asemenea, va creşte capacitatea de mărire a graficului pe smartphone. În plus, prin posibilitatea de a compara în timp real măsurătorile cu datele istorice din cloud, vom deţine controlul asupra eventualelor probleme 24/7.

Instrumente Fluke Connect pentru întreţinerea clădirilor comerciale de mari dimensiuni:

 • Un modul de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru realizarea de teste de circuit în afara zonei de pericol electric şi salvarea datelor în cloud pentru distribuirea la nivel de echipă
 • Un modul de tensiune c.c. v3001 pentru testarea sistemelor electrice de rezervă şi salvarea în cloud a rezultatelor privind disponibilitatea acestora
 • Un modul temperatură t3000 pentru încălzire, răcire şi testarea senzorilor HVAC
 • Vibrometrul 805 pentru preluarea citirilor privind echipamentele mecanice importante şi salvarea datelor în cloud pentru a fi revizuite de conducere
 • Camera cu infraroşu Ti125 pentru preluarea imaginilor termice ale echipamentului electromecanic, compararea cu imaginile de referinţă aflate în fişierul din aplicaţie şi transmiterea pentru a fi revizuite de conducere

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Supraveghetor electric instrumentar

Fabricarea cimentului

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Eu gestionez întregul instrumentar implicat în sistemul de control, monitorizare şi gestionare a masei materialelor şi supraveghez toate instalaţiile electrice, întreţinerea şi actualizările din cadrul unităţii de producţie. Fluke Connect îmi economiseşte timp şi îmi îmbunătăţeşte capacitatea de supraveghere. Posibilitatea de a vedea în timp real, pe smartphone sau tabletă, ceea ce văd tehnicienii mei aflaţi în partea cealaltă a fabricii sau la sute de kilometri depărtare mă ajută, cu adevărat, să mă aflu în două locuri în acelaşi timp.

Putem obţine multe rezultate în materie de întreţinere şi putem introduce date în sistemul nostru de gestionare computerizată a întreţinerii (CMMS), însă acesta nu ne permite să înregistrăm măsurători simultane multiple, cum ar fi măsurători în trei faze. Fluke Connect permite capturarea simultană a tuturor celor trei faze, crearea de grafice şi asocierea acestora în Fluke Connect la echipamentul supus măsurătorii.

Posibilitatea de a accesa toate măsurătorile dintr-un singur loc şi de a le vizualiza în raport cu ele însele va urgenta în mod clar procesul de depanare şi de întreţinere.

Instrumente Fluke Connect pentru instrumentarea proceselor pe loturi:

 • Un modul de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru efectuarea de studii de sarcină în trei faze şi salvarea în cloud în vederea comparării cu nivelurile de referinţă
 • Două module de tensiune c.c. v3001 pentru măsurători simultane în două puncte în cadrul unei bucle de control
 • Un modul temperatură t3000 pentru testarea senzorilor

Înapoi la poveşti