Fluke Connect

portrait-tech-1

Agent de întreţinere a semnalelor

Transport

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Sarcina mea principală este să întreţin şi să depanez toate echipamentele de semnal aflate pe zona mea. Eu asigur monitorizarea şi întreţinerea comutatoarelor electrice de la nivelul şinelor de tren pentru a păstra funcţionalitatea echipamentelor, a reduce timpul necesar întreţinerii de rutină, a simplifica operaţiunile şi a menţine siguranţa publică.

Fluke Connect este un mijloc inteligent şi rapid de coordonare a activităţilor noastre. Este un instrument wireless care se conectează la smartphone printr-un serviciu de software care ne permite să colaborăm, să vizualizăm şi să facem schimb de informaţii, să capturăm date esenţiale, să depistăm tendinţe şi să depanăm echipamente la distanţă.

Cu ajutorul Fluke Connect sunt necesare doar două săptămâni pentru a efectua controale trimestriale care vizează aproape 30 de echipamente. Siguranţa la locul de muncă se triplează deoarece petrec cu 2/3 mai puţin timp în apropierea câmpurilor de înaltă tensiune. Şi, odată ce instalez echipamentul de măsurare, pot să nu mai fiu în calea trenurilor aflate în mişcare în loc să trebuiască să le semnalizez prezenţa mea în timpul prelevării măsurătorilor critice.

Instrumente Fluke Connect pentru întreţinerea semnalelor şi comutatoarelor

 • Un modul de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru realizarea de teste de circuit în afara zonei de pericol electric şi salvarea datelor în cloud pentru distribuirea la nivel de echipă
 • Două module de tensiune c.c. v3001 pentru măsurători simultane în două puncte în cadrul unei bucle de control

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Tehnician mecanic coordonator

Compania de apă

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Sarcina mea este de a supraveghea mai mulţi tehnicieni electrici/mecanici din districte hidrografice ale statului. Trebuie să înregistrăm măsurătorile în sistemul CMMS, ceea ce presupune scrierea măsurătorilor în teren şi introducerea acestora în sistem. Aceasta necesită mult timp şi creează riscul unor erori.

Cu ajutorul sistemului Fluke Connect, putem înregistra, organiza încărca automat măsurătorile din teren fără a purta un caiet sau un clipboard. Putem analiza rezultatele - chiar şi testele cu parametri multipli - la faţa locului, pe smartphone-urile noastre. Apoi, puteam realiza grafice ale datelor măsurătorilor în funcţie de timp, pentru a stabili dacă variaţiile măsurătorilor pot conduce la defecţiuni sau se datorează pur şi simplu unor probleme de mediu din interiorul sau din afara unităţilor. Cel mai important, pot să văd în timp real măsurătorile transmise de oricare dintre tehnicienii mei pe smartphone-ul meu şi să furnizez îndrumări suplimentare, dacă este necesar.

Instrumente Fluke Connect pentru utilităţi de teren cu echipamente şi echipe la distanţă:

 • Un modul de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru preluarea şi salvarea în cloud a citirilor electrice de bază
 • Vibrometrul 805 pentru preluarea citirilor privind echipamentele mecanice importante şi salvarea datelor în cloud pentru a fi revizuite de conducere
 • Camera cu infraroşu Ti400 pentru preluarea imaginilor termice ale echipamentului electromecanic, compararea cu imaginile de referinţă aflate în fişierul din aplicaţie şi transmiterea pentru a fi revizuite de conducere

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Supervizor de întreţinere

Tratarea apelor reziduale

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Sarcina mea este să asigur că instalaţia noastră de epurare a apelor reziduale funcţionează cu eficienţă maximă 24 din 24, 7 zile din 7. Acest lucru presupune o rutină constantă şi întreţinere reactivă, iar echipa mea trebuie să dispună de instrumente de depanare eficiente, date istorice de referinţă şi înregistrări actualizate privind echipamentele, astfel încât echipa să poată rezolva problemele pe loc.

Fabrica noastră se extinde, de aceea trebuie să stabilim nivelul de referinţă al noului echipament pe măsură ce acesta intră. Putem utiliza modulele pentru a înregistra o execuţie la sarcina normală şi maximă şi putem utiliza până la şase module Fluke Connect pentru a estima puterea reactivă de la volţi x amperi. Toate rezultatele se află în smartphone şi putem adăuga note la măsurători. Informaţiile privind măsurătorile pot fi partajate între mai mulţi membri ai echipei, iar aceştia pot colabora pentru o soluţie aflându-se în zone opuse ale fabricii, ceea ce poate reduce mult timp necesar soluţionării problemelor.

Instrumente wireless Fluke Connect pentru instalaţii de epurare a apelor reziduale:

 • Trei module de tensiune v3000 FC şi un modul de curent a3001 FC iFlex pentru efectuarea de studii de sarcină şi salvarea în cloud în vederea comparării cu nivelurile de referinţă
 • Vibrometrul 805 pentru preluarea şi salvarea datelor de referinţă privind vibraţia mecanică a echipamentului
 • Camera cu infraroşu Ti400 pentru preluarea şi salvarea semnăturilor termice de referinţă ale echipamentului electromecanic, pentru comutări ulterioare la nivelul de referinţă

Înapoi la poveşti

portrait-tech-1

Electrician supervizor de teren

Procesarea alimentelor

Cum îmi vor facilita munca instrumentele de testare compatibile Fluke Connect®?

Acestea vor ajuta semnificativ la reducerea timpului alocat soluţionării problemelor.

Vom menţine unităţile şi echipamentele C-D şi vom colabora cu oamenii de ştiinţă pentru dezvoltarea de procese noi. Fluke Connect ne ajută să abordăm două provocări majore.

În primul rând, avem deseori intenţia de a înregistra măsurătorile de la sarcinile sub tensiune în vederea identificării problemelor, însă am fost limitaţi de considerente legate de siguranţă. Putem să configurăm modulele Fluke Connect la sarcină şi apoi să ne deplasăm la o anumită distanţă sau chiar în afara clădirii şi să vizualizăm rezultatele pe un smartphone.

În al doilea rând, sistemul nostru de gestionare a unităţilor a fost externalizat în timpul recesiunii economice şi dispunem doar de un personal de depanare intern minimal. Pentru a prezice mai bine potenţialele probleme, personalul nostru intern efectuează studii longitudinale. Cu ajutorul Fluke Connect putem să comparăm date în timp real provenite de la module FC (şi video) multiple cu datele noastre arhivate în cloud, pentru a obţine o imagine cuprinzătoare a viabilităţii sistemului nostru.

Instrumente Fluke Connect pentru echipe mici de întreţinere electrică în procesarea alimentelor:

 • Un modul de tensiune v3000 FC pentru preluarea şi salvarea citirilor de tensiune monofazate în afara zonei arcului electric.
 • Trei module de curent a3000 FC pentru preluarea şi salvarea măsurătorilor în trei faze – studii de sarcină, dezechilibru etc.
 • Camera cu infraroşu Ti125 pentru preluarea, salvarea şi consultarea în teren a imaginilor termice ale echipamentelor critice

Înapoi la poveşti