Fluke Connect

portrait-tech-1

Chefselektriker

Livsmedelsberedning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag underhåller FoU-anläggningar och -utrustning och arbetar med forskare för att utveckla nya processer. Fluke Connect hjälper oss att hantera två stora utmaningar.

För det första vill vi ofta logga mätningar från strömförande laster för att identifiera problem, men har begränsats av säkerhetsskäl. Vi kan installera Fluke Connect-moduler vid lasten och sedan förflytta oss till säkert avstånd eller till och med ut ur byggnaden och se resultaten på en smarttelefon.

För det andra utlokaliserades ledningen på vår anläggning under den ekonomiska nedgången och vi har endast en minimal intern felsökningspersonal. För att bättre kunna förutse potentiella problem har vår interna personal utfört longitudinella studier. Med Fluke Connect kan vi jämföra realtidsdata från flera FC-moduler (och video) med våra data som arkiverats i molnet för att få en heltäckande bild av tillståndet hos vårt system.

Fluke Connect-verktyg för små team för elektriskt underhåll inom livsmedelsbearbetning:

 • En v3000 FC-spänningsmodul för att samla in och spara mätvärden av enfasspänning utanför ljusbågeområdet
 • Tre a3000 FC-strömmoduler för att utföra och spara trefasmätningar – laststudier, obalans, osv.
 • Ti125 IR-kamera för att ta, spara och på fältet titta på värmebilder av kritisk utrustning som referens

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Underhållschef

Rening av avloppsvatten

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Mitt jobb är att se till att vår anläggning för rening av avloppsvatten körs med högsta effektivitet dygnet runt. Det kräver konstant rutin- och reaktivt underhåll, och mitt team behöver ha bra felsökningsverktyg, historiska referensdata samt uppdaterade utrustningsregister så att de kan hitta och lösa problem direkt på plats.

Vår anläggning växer, så vi behöver referensinställa ny utrustning när den kommer in. Fluke Connect-systemet hjälper oss att åstadkomma allt detta. Vi kan använda modulerna till att logga en körning vid normal och maximal belastning och använda upp till sex Fluke Connect-moduler för att uppskatta den reaktiva effekten från volt x ampere. Alla resultat visas direkt på våra smarttelefoner och vi kan lägga till anteckningar till mätningarna. Flera medlemmar av teamet kan dela mätdata och samarbeta på en lösning från motsatta ändar av anläggningen, vilket drastiskt kan minska tiden från problem till lösning.

Fluke Connect trådlösa verktyg för avloppsvatteninstallationer:

 • Tre v3000 FC-spänningsmoduler och tre a3001 FC iFlex-strömmoduler för att genomföra laststudier och spara i molnet för referensjämförelse
 • 805 vibrationsmätare för att samla in och spara referensvärden för utrustningsvibration
 • Ti400 IR-kamera för att ta och spara referensvärmebilder av elektromekanisk utrustning som referens för senare skift

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Arbetsledande mekanisk tekniker

Vattenanläggning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag har uppsikt över flera el-/mekaniska tekniker i vattendistrikt över hela delstaten. Vi behöver dokumentera våra mätningar i CMMS-systemet, vilket kräver att vi antecknar mätningarna på fältet och sedan skriver in dem i systemet. Det är tidskrävande och skapar risk för misstag.

Med Fluke Connect-systemet kan vi automatiskt registrera, organisera och ladda upp mätningar på fältet utan att ha med oss en skrivplatta eller ett anteckningsblock. Vi kan analysera resultaten - till och med test med flera parametrar - på plats med vara smarttelefoner. Sedan kan vi skapa ett diagram med mätdata över tiden för att utvärdera om mätvariationerna kan leda till en felfunktion eller bara beror på miljöproblem inuti eller utanför anläggningarna. Det bästa av allt är att jag kan se mätningar från mina tekniker i realtid på min smarttelefon och snabbt ge extra vägledning vid behov.

Fluke Connect-verktyg för anläggningar med utrustning och team som befinner sig långt bort:

 • En v3000 FC-spänningsmodul och en a3001 FC iFlex-strömmodul för att samla in och spara grundläggande elektriska mätvärden i molnet
 • 805 vibrationsmätare för att snabbt samla in vibrationsvärden på viktig mekanisk utrustning och spara data i molnet för granskning av ledningen
 • Ti400 IR-kamera för att ta värmebilder av elektromekanisk utrustning, jämföra med referensbilder på fil i appen och skicka för granskning av ledningen

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Ingenjörschef

Utveckling och förvaltning av kommersiella kontorsfastigheter

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag ansvarar för den dagliga driften och underhållet av en hög kontorsbyggnad på 116 000 kvadratmeter. Våra hyresgäster förväntar att alla system ska vara tillgängliga dygnet runt. Vi behöver snabbt och enkelt kunna felsöka och övervaka alla system - elektriska, mekaniska och VVS.

Vi kan använda Fluke Connect-verktyg för att åstadkomma detta. Oavsett om det är Fluke Connect ampere- eller voltmoduler, iFlex strömtång, eller DMM, eller Fluke värmekameror med trådlös kapacitet kan vi arbeta snabbare, smartare och säkrare. Vi bara kopplar in våra moduler vid utrustningen och förflyttar oss till ett säkert avstånd för att se resultaten på en smarttelefon. Trefasövervakningen kommer definitivt att spara tid för problemlösning. Det kommer även möjligheten att zooma in diagrammet på smarttelefonen. Dessutom kommer möjligheten att jämföra realtidsmätningar med historiska data via molnet hjälpa oss att hålla oss à jour med potentiella problem dygnet runt.

Fluke Connect-verktyg för storskaligt underhåll av kommersiella byggnader:

 • En v3000 FC-spänningsmodul och en a3001 FC iFlex-strömmodul för att utföra kretstester utanför det farliga elektriska området och spara data i molnet för att dela med teamet
 • En v3001 DC-spänningsmodul för att testa reservkraftssystem och spara beredskapsresultaten i molnet
 • En t3000 temperaturmodul för VVS - test av värme, kylning och sensorer
 • 805 vibrationsmätare för att snabbt samla in vibrationsvärden på viktig mekanisk utrustning och spara data i molnet för granskning av ledningen
 • Ti125 IR-kamera för att ta värmebilder av elektromekanisk utrustning, jämföra med referensbilder på fil i appen och skicka för granskning av ledningen

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Arbetsledande instrumentelektriker

Cementtillverkning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag sköter alla instrument som har att göra med kontroll, övervakning och hanteringssystem för materialvikt och övervakar alla elektriska installationer, allt underhåll och alla uppgraderingar inom tillverkningsanläggningen. Med Fluke Connect sparar jag tid och förbättrar min övervakningsförmåga. Att kunna se samma sak som mina tekniker ser i realtid från min smarttelefon eller läsplatta från andra sidan av anläggningen eller hundratals mil bort gör det verkligen möjligt för mig att vara på två platser samtidigt.

Vi arkiverar mängder av underhållsresultat och -data i vårt datoriserade underhållshanteringssystem (CMMS), men det ger oss inte möjlighet att registrera flera samtidiga mätningar såsom trefasmätningar. Fluke Connect gör det enkelt att ta alla tre faser på en gång, rita ett diagram över dem och associera dem i Fluke Connect till utrustningen som mäts.

Möjligheten att nå alla mätningar från en plats och se dem i relation till varandra kommer definitivt att underlätta felsökning och underhåll.

Fluke Connect-verktyg för satsprocessinstrument:

 • En v3000 FC-spänningsmodul och a3001 FC iFlex-strömmoduler för att genomföra trefasiga laststudier och spara i molnet för referensjämförelse
 • Två v3001 DC-spänningsmoduler för samtidiga tvåpunktsmätningar inom en kontrolloop
 • En t3000 temperaturmodul för sensortestning

Tillbaka till berättelser