Fluke Connect

portrait-tech-1

Signaltekniker

Transport

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Mitt huvudsakliga arbete är att underhålla och felsöka all signalutrustning för mitt område. Jag övervakar och underhåller de elektriska växlarna på järnvägar för att hålla igång utrustningen, minska tiden för rutinunderhåll, förenkla driften och upprätthålla allmänhetens säkerhet.

Fluke Connect är ett intelligent och snabbt sätt för oss att samordna våra insatser. Det är ett trådlöst verktyg som fungerar med våra smarttelefoner, genom en programtjänst som låter oss samarbeta, kommunicera, visualisera och dela information, samla in viktiga data, spåra trender och felsöka utrustning på avstånd.

Med Fluke Connect tar det för två av oss bara två veckor att utföra kvartalsvisa kontroller på nästan 30 utrustningsenheter. Arbetssäkerheten tredubblas enkelt eftersom jag tillbringar två tredjedelar mindre tid i närheten av höga spänningar. Och när jag installerat mätaren kan jag gå undan för rullande tåg istället för vinka igenom dem medan jag utför viktiga mätningar.

Fluke Connect-verktyg för signal- och växelunderhåll

 • En v3000 FC-spänningsmodul och en a3001 FC iFlex-strömmodul för att utföra kretstester utanför det farliga elektriska området och spara data i molnet för att dela med teamet
 • Två v3001 DC-spänningsmoduler för samtidiga tvåpunktsmätningar inom en kontrolloop

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Arbetsledande mekanisk tekniker

Vattenanläggning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag har uppsikt över flera el-/mekaniska tekniker i vattendistrikt över hela delstaten. Vi behöver dokumentera våra mätningar i CMMS-systemet, vilket kräver att vi antecknar mätningarna på fältet och sedan skriver in dem i systemet. Det är tidskrävande och skapar risk för misstag.

Med Fluke Connect-systemet kan vi automatiskt registrera, organisera och ladda upp mätningar på fältet utan att ha med oss en skrivplatta eller ett anteckningsblock. Vi kan analysera resultaten - till och med test med flera parametrar - på plats med vara smarttelefoner. Sedan kan vi skapa ett diagram med mätdata över tiden för att utvärdera om mätvariationerna kan leda till en felfunktion eller bara beror på miljöproblem inuti eller utanför anläggningarna. Det bästa av allt är att jag kan se mätningar från mina tekniker i realtid på min smarttelefon och snabbt ge extra vägledning vid behov.

Fluke Connect-verktyg för anläggningar med utrustning och team som befinner sig långt bort:

 • En v3000 FC-spänningsmodul och en a3001 FC iFlex-strömmodul för att samla in och spara grundläggande elektriska mätvärden i molnet
 • 805 vibrationsmätare för att snabbt samla in vibrationsvärden på viktig mekanisk utrustning och spara data i molnet för granskning av ledningen
 • Ti400 IR-kamera för att ta värmebilder av elektromekanisk utrustning, jämföra med referensbilder på fil i appen och skicka för granskning av ledningen

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Underhållschef

Rening av avloppsvatten

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Mitt jobb är att se till att vår anläggning för rening av avloppsvatten körs med högsta effektivitet dygnet runt. Det kräver konstant rutin- och reaktivt underhåll, och mitt team behöver ha bra felsökningsverktyg, historiska referensdata samt uppdaterade utrustningsregister så att de kan hitta och lösa problem direkt på plats.

Vår anläggning växer, så vi behöver referensinställa ny utrustning när den kommer in. Fluke Connect-systemet hjälper oss att åstadkomma allt detta. Vi kan använda modulerna till att logga en körning vid normal och maximal belastning och använda upp till sex Fluke Connect-moduler för att uppskatta den reaktiva effekten från volt x ampere. Alla resultat visas direkt på våra smarttelefoner och vi kan lägga till anteckningar till mätningarna. Flera medlemmar av teamet kan dela mätdata och samarbeta på en lösning från motsatta ändar av anläggningen, vilket drastiskt kan minska tiden från problem till lösning.

Fluke Connect trådlösa verktyg för avloppsvatteninstallationer:

 • Tre v3000 FC-spänningsmoduler och tre a3001 FC iFlex-strömmoduler för att genomföra laststudier och spara i molnet för referensjämförelse
 • 805 vibrationsmätare för att samla in och spara referensvärden för utrustningsvibration
 • Ti400 IR-kamera för att ta och spara referensvärmebilder av elektromekanisk utrustning som referens för senare skift

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Chefselektriker

Livsmedelsberedning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag underhåller FoU-anläggningar och -utrustning och arbetar med forskare för att utveckla nya processer. Fluke Connect hjälper oss att hantera två stora utmaningar.

För det första vill vi ofta logga mätningar från strömförande laster för att identifiera problem, men har begränsats av säkerhetsskäl. Vi kan installera Fluke Connect-moduler vid lasten och sedan förflytta oss till säkert avstånd eller till och med ut ur byggnaden och se resultaten på en smarttelefon.

För det andra utlokaliserades ledningen på vår anläggning under den ekonomiska nedgången och vi har endast en minimal intern felsökningspersonal. För att bättre kunna förutse potentiella problem har vår interna personal utfört longitudinella studier. Med Fluke Connect kan vi jämföra realtidsdata från flera FC-moduler (och video) med våra data som arkiverats i molnet för att få en heltäckande bild av tillståndet hos vårt system.

Fluke Connect-verktyg för små team för elektriskt underhåll inom livsmedelsbearbetning:

 • En v3000 FC-spänningsmodul för att samla in och spara mätvärden av enfasspänning utanför ljusbågeområdet
 • Tre a3000 FC-strömmoduler för att utföra och spara trefasmätningar – laststudier, obalans, osv.
 • Ti125 IR-kamera för att ta, spara och på fältet titta på värmebilder av kritisk utrustning som referens

Tillbaka till berättelser