Fluke Connect

portrait-tech-1

Arbetsledande instrumentelektriker

Cementtillverkning

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag sköter alla instrument som har att göra med kontroll, övervakning och hanteringssystem för materialvikt och övervakar alla elektriska installationer, allt underhåll och alla uppgraderingar inom tillverkningsanläggningen. Med Fluke Connect sparar jag tid och förbättrar min övervakningsförmåga. Att kunna se samma sak som mina tekniker ser i realtid från min smarttelefon eller läsplatta från andra sidan av anläggningen eller hundratals mil bort gör det verkligen möjligt för mig att vara på två platser samtidigt.

Vi arkiverar mängder av underhållsresultat och -data i vårt datoriserade underhållshanteringssystem (CMMS), men det ger oss inte möjlighet att registrera flera samtidiga mätningar såsom trefasmätningar. Fluke Connect gör det enkelt att ta alla tre faser på en gång, rita ett diagram över dem och associera dem i Fluke Connect till utrustningen som mäts.

Möjligheten att nå alla mätningar från en plats och se dem i relation till varandra kommer definitivt att underlätta felsökning och underhåll.

Fluke Connect-verktyg för satsprocessinstrument:

  • En v3000 FC-spänningsmodul och a3001 FC iFlex-strömmoduler för att genomföra trefasiga laststudier och spara i molnet för referensjämförelse
  • Två v3001 DC-spänningsmoduler för samtidiga tvåpunktsmätningar inom en kontrolloop
  • En t3000 temperaturmodul för sensortestning

Tillbaka till berättelser

portrait-tech-1

Ingenjörschef

Utveckling och förvaltning av kommersiella kontorsfastigheter

Hur kommer Fluke Connect®-kompatibla testverktyg att göra mitt jobb enklare?

De kommer hjälpa till att avsevärt minska tiden från problem till lösning.

Jag ansvarar för den dagliga driften och underhållet av en hög kontorsbyggnad på 116 000 kvadratmeter. Våra hyresgäster förväntar att alla system ska vara tillgängliga dygnet runt. Vi behöver snabbt och enkelt kunna felsöka och övervaka alla system - elektriska, mekaniska och VVS.

Vi kan använda Fluke Connect-verktyg för att åstadkomma detta. Oavsett om det är Fluke Connect ampere- eller voltmoduler, iFlex strömtång, eller DMM, eller Fluke värmekameror med trådlös kapacitet kan vi arbeta snabbare, smartare och säkrare. Vi bara kopplar in våra moduler vid utrustningen och förflyttar oss till ett säkert avstånd för att se resultaten på en smarttelefon. Trefasövervakningen kommer definitivt att spara tid för problemlösning. Det kommer även möjligheten att zooma in diagrammet på smarttelefonen. Dessutom kommer möjligheten att jämföra realtidsmätningar med historiska data via molnet hjälpa oss att hålla oss à jour med potentiella problem dygnet runt.

Fluke Connect-verktyg för storskaligt underhåll av kommersiella byggnader:

  • En v3000 FC-spänningsmodul och en a3001 FC iFlex-strömmodul för att utföra kretstester utanför det farliga elektriska området och spara data i molnet för att dela med teamet
  • En v3001 DC-spänningsmodul för att testa reservkraftssystem och spara beredskapsresultaten i molnet
  • En t3000 temperaturmodul för VVS - test av värme, kylning och sensorer
  • 805 vibrationsmätare för att snabbt samla in vibrationsvärden på viktig mekanisk utrustning och spara data i molnet för granskning av ledningen
  • Ti125 IR-kamera för att ta värmebilder av elektromekanisk utrustning, jämföra med referensbilder på fil i appen och skicka för granskning av ledningen

Tillbaka till berättelser