Termovize optimalizuje analýzu pro výzkum a vývoj pomocí sad nástrojů MATLAB® a LabVIEW®.

I malé změny teploty mohou odborníkům výzkumných a vývojových pracovišť prozradit mnoho informací o pokusech, které provádějí. Co se nedaří, a dokonce i co se daří. Termovize přináší důležitá a často překvapivě detailní data pro konkrétní druhy analýzy při výzkumu a vývoji. Doposud však jejich zapracování do pokusů a zpráv nebylo snadné.

Sady nástrojů Fluke nyní demonstrují schopnost platforem MATLAB a LabVIEW poskytovat infračervené údaje ve vysokém rozlišení a snímky pro analýzy a výzkumné a vývojové zprávy. Odhalte změny teplot v čase pomocí radiometrického datového přenosu každého pixelu s každým snímkem.

Tyto sady nástrojů jsou kompatibilní s následujícími termokamerami Fluke: