Lämpökuvauksen optimointia tutkimus- ja kehitysanalyyseja varten MATLAB®- ja LabVIEW®-työkaluilla.

Jo pienetkin lämpötilanmuutokset testituloksissa antavat tärkeää tietoa tutkimus- ja kehitystyön ammattilaisille. Missä on mahdollisesti tehty virheitä, ja ennen kaikkea, mitä on tehty oikein. Lämpökuvauksella saadaan selville tärkeitä tietoja tietyn tyyppisiin tutkimus- ja kehitystyöanalyyseihin, mutta sen yhdistäminen koemenetelmiin ja raportteihin ei ennen ole ollut yksinkertaista.

Fluke-työkalut toimivat nyt MATLAB- ja LabVIEW-alustoilla, minkä ansiosta tutkimus- ja kehitystyöanalyyseihin ja -raportteihin voidaan lisätä suuren erottelukyvyn lämpökuvaustietoja, -videoita ja -kuvia. Näet ajan kuluessa tapahtuneet lämpötilamuutokset, kun radiometrinen data käsitellään pikseli kerrallaan kuvan mukaan.

Nämä työkalut ovat yhteensopivia seuraavien Fluke-lämpökameroiden kanssa: