ภาพอินฟราเรดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์การวิจัยและการพัฒนาด้วยกล่องเครื่องมือ MATLAB® และ LabVIEW®

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ก็สามารถบอกให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนารู้เกี่ยวกับการทดลองที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ได้ ทั้งสิ่งที่ผิดและรวมถึงสิ่งที่ถูก ภาพอินฟราเรดเพิ่มข้อมูลสำคัญที่มักจะเผยรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับการวิเคราะห์ R&D บางประเภท แต่การนำภาพดังกล่าวมาใช้ในการทดลองและรายงานนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้

กล่องเครื่องมือจาก Fluke ตอนนี้สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแพลตฟอร์ม MATLAB® และ LabVIEW® เพื่อเพิ่มข้อมูล วิดีโอ และภาพอินฟราเรดความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน R&D ดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการถ่ายโอนข้อมูลเรดิโอเมตริกแบบพิกเซลต่อพิกเซลตามแต่ละเฟรม

กล่องเครื่องมือเข้ากันได้กับกล้องอินฟราเรด Fluke รุ่นต่อไปนี้:

กล่องเครื่องมือเข้ากันได้กับกล้องอินฟราเรด Fluke รุ่นต่อไปนี้: TiX1000, TiX660, TiX640, TiX620, TiX580 และ TiX560