Ảnh hồng ngoại tối ưu hóa việc phân tích Nghiên cứu và Phát triển với các Hộp công cụ MATLAB® và LabVIEW®.

Những thay đổi liên quan đến nhiệt độ, dù là nhỏ, đều cho chuyên gia nghiên cứu và phát triển biết nhiều điều về những thí nghiệm họ đang thực hiện. Họ làm sai điều gì và quan trọng hơn là họ đã làm đúng điều gì. Ảnh hồng ngoại thêm phần quan trọng và thường tiết lộ dữ liệu của những loại phân tích NC&PT nhất định nhưng việc tích hợp chúng vào thí nghiệm và báo cáo không phải là điều dễ dàng cho đến nay.

Các hộp công cụ của Fluke giờ đây tận dụng khả năng của các nền tảng MATLAB và LabVIEW để thêm dữ liệu hồng ngoại độ phân giải cao, video và ảnh vào phân tích và báo cáo NC&PT. Nhìn thấy những thay đổi trong nhiệt độ theo thời gian với dữ liệu bức xạ theo điểm ảnh với từng khung.

Những hộp công cụ này tương thích với các camera hồng ngoại Fluke sau: