Fluke Process Instruments ThermoView TV40 for automatiserte produksjonsprosesser

Industriell produksjon
automasjon/maskinsyn

Typisk bruk

  • stasjonær termografering for kontinuerlig prosessovervåking
  • utstyrsovervåking og automatisering av produksjonsprosesser

Datatilkobling

  • integrering med bedriftens eksisterende reguleringssystemer (dvs. PLS, DCS)
  • pålitelig temperaturvarsling, kvalitetskontroll og dataarkivering; nøkkelferdig avansert programvareløsning

Miljø

  • tåler krevende prosess- og værforhold (varme, regn, støv og sprut), med et fullstendig utvalg tilbehør
Fluke RSE300 og RSE600 termokameraer for forskning og utvikling

Laboratorieanalyse
forskning/kvalitetstesting

Typisk bruk

  • temperaturanalyse for forskning og utvikling i laboratoriet
  • sanntidstesting under produktforberedelser og kvalitetssikring

Datatilkobling

  • integrering med SmartView® PC-programvare for strømming av data og bilderedigering
  • klart for bruk med LabVIEW® og MATLAB® for grundigere analyser

Miljø

  • best egnet i laboratoriet eller for midlertidige oppgaver på fabrikkgulvet